Seminar:

Jeg kan gjerne holde seminarer om åndens verden. På et seminar benytter jeg en del opplevelser og erfaringer som jeg ikke deler her på nettet av hensyn til personvern. I tillegg skal vi ha praktiske øvelser og dere kan stille spørsmål og ta opp aktuelle tema ut fra egne erfaringer og behov.

Min "spesialitet"

Egentlig er jeg en "vanlig" forkynner og bibellærer som tar opp alle slags emner fra Bibelen. Men det er veldig mange som kan det. Dessverre er det ikke så mange som har noe særlig erfaring med overnaturlige ting og kan belyse det på Bibelsk grunn..

Jeg fikk mine første erfaringer med det overnaturlige tidlig på 80-tallet, og fra 97 - 2000 var jeg med i Lysbærerne". Etter det har jeg stadig hatt henvendelser angående slike fenomener, og har tilegnet meg temmelig mye erfaring innen dette området. Les mer om meg i mitt vitnesbyrd.

Samtidig har jeg studert Bibelen og vært i bønn og faste for å finne forklaringer på disse tingene, og vært i Danmark og blitt kjent med Ikon og deres arbeid blant alternative, samt hatt samtaler med Arild Romarheim, forfatteren av boka "Jesus i vannmannens tegn". Og jeg ønsker å dele det med andre, for mange er ukjent med den nye bølgen av religiøsitet som stadig sprer seg.

Matt.24.24:  For falske messiaser og falske profeter skal stå fram
og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte.

De fleste kristne aner ikke hvor langt inn i kristne kretser disse ideologiene har spredd seg, og hvor mye de til forveksling ligner kristendom!

Et eksempel: Hvis en person sier til deg: "Frelse er å få seier over sine kjødelige lyster og leve etter åndens ledelse i hjertet, for jeg lever ikke lenger selv, det er Kristus som lever sitt liv i meg!"
Hvis du trodde dette betyr at en person er kristen, bør du melde deg på seminar!

Gjennom disse miljøene, samt studier og erfaringer av Åndens nådegaver, har jeg også litt å si om likheter og ulikheter mellom f.eks. synskhet og kunnskaps gave, falsk og ekte profeti, healing og helbredelse.

Du kan se noen korte klipp fra 5 programmer i "Trygg Tro" fra TV Visjon Norge der jeg underviser om noe av dette, samt forteller litt om meg selv. Du kan også høre noen av artiklene mine lest inn på MP3.
Gå til MP3- og Video-senteret

Efaring med undervisning:

Jeg er ikke utdannet pedagog, men har befalsutdanning. Jeg har jobbet som faglærer i mange år, og har holdt utallige datakurs for skoler og NAV. I tiden på TKS var vi husgruppeledere, og jeg underviste i husgruppene og noen ganger i møtene. I alle år har jeg undervist i bibelgrupper.

Grunnleggende seminar:

På grunn av stoffets omfang, foreslår jeg to seminarer på to bolker hver (en bolk 1-2 timer).

Det første vil bli mer grunnleggende, der jeg tar med mange erfaringer og eksempler, men ikke går så dypt inn i forklaringer og bibelske begrunnelser.

Bolk 1: New Age og Nyreligiøsitet

Her vil jeg presentere meg selv om mine erfaringer. Vi vil se på hva New Age og Nyreligiøsitet er og står for, og om den store likhetene med kristendommen, men også den viktige kjernen i villfarelsen

Bolk 2: Åndens veden

Om ånder, spøkelser, kanalisering, healing, engler og andre overnaturlige fenomen. Ved eksempler fra egen og andres erfaringer vil jeg gi et overblikk over likheter og ulikheter.

Videregående:

Her tar vi tak i emnene fra det grunnleggende seminaret og går litt dypere i dem, og belyser dem mer grundig ut fra Bibelen, og gir rom for gruppearbeid og samtaler.

Bolk 1: New Age og Nyreligiøsitet

Her kommer vi til å gå dypere inn i Bibelen om både likheter og ulikheter med kristendommen, og ha gruppearbeid eller plenumsdebatt der vi arbeider med sentrale spørsmål vi vil kunne møte hos mennesker fra New Age og Nyreligiøsitet. Øve oss på aktuelle tema.

Bolk 2: Åndens verden

Her kommer vi til å gå inn i Bibelens eksempler og advarsler mot uren åndelig aktivitet, og vi skal lære hvordan vi kan bekjempe åndsmakter og befri plagede mennesker. Skyggelandet mellom åndsplager og psykiske plager blir også belyst.

Praktisk:

Jeg anbefaler at seminarene er lukket med påmelding, slik at dere som ledere har en viss kontroll på at de som blir med er åndelig modne for å ta imot dette. Dette er ikke "åndelig melk" men "fast føde". (1.Kor.3.2) Og jeg vil at de som skal være med på videregående seminar har deltatt på det grunnleggende seminaret.

Skriv en mail eller ring til meg for å avtale tid og sted. For min del forventer jeg å få dekket reise og opphold, kanskje et lite honorar. Jeg bor gjerne privat, og ønsker å ha med meg min kone, hvis det passer for henne. Jeg er uføretrygdet og har ikke som mål å tjene på dette.

Mail: post@trosvitne.no eller kontaktskjema
Telefon: 90881516

Først lagt ut: 14.11.11      Del på FaceBook!

Sist redigert: 04.01.13

Tilbake til oversikten