Åndskrefter

    Hør artikkelen opplest, ca 18 min   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!


Trollmennene i Egypt kunne gjøre om sine staver til slanger på samme måte som Aron (2.Mos.7.10-).
Jesus sier at mennesker han ikke kjenner kan gjøre tegn og undergjerninger i hans navn (Matt.7.21-).

Hvordan er dette mulig?

Åpen for alle:

Alle kan få kontakt med den åndelige verden og dens krefter, på samme måte som alle kan få kontakt med det fysiske skaperverket og de kreftene som finnes der. Disse allmenne kreftene er verken onde eller gode i seg selv - det er et spørsmål om hvem som bruker dem, og i hvilken hensikt.

Tenk på sola: Den er kilden til alt liv og all energi på jorda. Den skaper varme, vekst og helse. Med solpaneler kan vi hente ut denne kraften. Men hvis vi oppholder oss for mye i sola kan vi bli solbrendt. Og for mye soling kan gi hudkreft og tidlig aldring. I Sahara svir den av alt liv.

Vinden er en kraft som kan drive seilbåter og vindmøller. Men når den blir for kraftig, gjør den store og livsfarlige ødeleggelser.

Det samme med vann. Alt liv må ha vann. Men hvis det blir for mye, river det med seg trær, jord og hus og kan drukne liv. Og er det forurenset kan vi bli syke og dø av det.

På samme måte finnes det åndelige krefter som kan virke positive, men likevel bli farlige ved feil bruk. De spør ikke om brukerens hensikter er gode eller onde - de bare er der! Dynamitten spør ikke om den skal brukes til å sprenge berg for å lage vei, eller sprenger kvinner og barn i luften! I seg selv er den nøytral! Det er bruken som avgjør om den er god eller vond!

Og hvis noen foredler disse kreftene og selger dem videre, må vi betale for dem. For å få tak i varer og tjenester må vi betale med penger eller andre tjenester tilbake. De som har levert varen vil ha betalt for jobben. Arbeideren vil ha sin lønn, banken vil ha sine renter, og advokaten vil ha sitt honor for å hjelpe oss til våre rettigheter.

Slik er det i åndeverden også. Til en viss grad finnes det nøytrale krefter der som kan benyttes av alle. Men når noen begynner å tilby tjenester gjennom disse kreftene, krever de sin godtgjørelse.

En pris å betale!

Og nå tenker jeg ikke bare på healere og klarsynte som vil ha sine honorarer, men på åndsmakter som kontakter menneskene for å tilby sine tjenester. Noen kaller dem hjelpere, andre kaller dem engler. De krever noe tilbake! Det er et ordtak som sier: "Det finnes ikke noe slikt som gratis lunch!" Det virker som det er gratis, men den som betaler har en baktanke om å få noe tilbake!

For til slutt vil den ånd vi tjener i livet kreve eierskap til vår sjel i evigheten. Og da er det store spørsmålet: Hvem er det egentlig vi selger vår sjel til? Er det til falske ånder som lokker med lys og kjærlighet, men hvor baktanken er å ta herredømme og gjøre oss til slaver og føre oss til fortapelse?

Eller velger vi å tjene Den Hellige Ånd og Jesus som betalte for vår frihet med sitt eget liv og blod? Jesus krever også vår sjel som betaling! Men da vet vi at resultatet blir et evig liv i himmelen!

Så til deg som har fått kontakt med slike ånder som gir deg evner og krefter, vil jeg si at du må huske at en dag vil de kreve sin lønn. Du føler i dag at de gir deg indre fred, overnaturlige evner eller makt og kontroll. Du føler at de hjelper deg, og at du har kontroll. Og husk, jeg benekter ikke at dette er reelle krefter som i øyeblikket kan virke gode, kjærlige og mektige. Men du har ikke sett slutten enda!

De første tegnene jeg har observert hos mennesker som driver med sånt, er psykiske problemer og ubalanse i følelseslivet. Det blir depresjon, skilsmisse, sykmeldinger, de mister jobben og havner på psykiatriske institusjoner eller ender som uføretrygdet. De blir mer og mer avhengig av disse åndskreftene for å fungere.

Det ligner på narkotika. I øyeblikket virker det beroligende og godt, men avhengigheten øker til du mister kontrollen og du blir slave av det du trodde var under din kontroll.

Noen kan leve med slik kontakt i mange år før symptomene viser seg. De vil fortelle deg at jeg lyver, og at det er mulig å ha full kontroll. Men de har ikke sett slutten enda. Den dagen du ikke lyder dem lenger, vil de vende seg mot deg, og du kan risikere å måtte gjennomgå en åndskamp som ligner narkotisk abstinens! Da vil du i alle fall forstå at deres hensikter var falske og at du var et offer for vonde krefter som du trodde var gode!

Jeg skriver ikke dette for å kritisere eller fordømme, men jeg synes så synd på mennesker som lar seg lure, at jeg håper at du våkner og bryter ut før du blir helt ødelagt!

Guder som er både gode og vonde:

Det er typisk for mange religioner at deres gud er både ond og god. Slik trodde Israelittene også før de fikk åpenbaring som kulminerte i Jesu seier over det onde på Golgata.  Slik ser vi det i New Age og Nyreligiøsitet som Wicca og andre blandingsreligioner. Det samme finner vi i Hinduisme og Buddhisme.

Hvis man ikke har sett lenger inn i de åndelige realiteter enn det man opplever i denne allment tilgjengelige åndeverden, vil man forståelig nok komme til den konklusjon. For på  samme måte som Guds kraft gjorde Arons stav til en slange i det godes tjeneste, kunne trollmennene bruke åndelige krefter til å gjøre  sine staver til slanger i det ondes tjeneste.

2.Mos.7.12: Hver og en kastet staven sin, og stavene ble til store slanger.
Men Arons stav slukte slangene deres.

2.Mos.7.22a: Men de egyptiske magikerne gjorde det samme (dvs. gjorde vann til blod)
med sine hemmelige kunster

Men det var en forskjell som hadde sin kilde i en større kraft, i en høyere åpenbaring:
For Arons slange slukte trollmennenes slanger og gjorde dem til intet!
Og da Herren plaget landet med lus (2.Mos.8.18) greide ikke magikerne å kopiere det.

2.Mos.8.19: Da sa magikerne til farao: "Dette er Guds finger."

Her hadde magikerne altså en erkjennelse av at det de selv drev med ikke var av Guds kraft, men en allmenn åndelig kraft, eller Satans krefter, som de egentlig ikke hadde innsikt i på den tid. Slik er mange også i dag uvitende om hvor kreftene de formidler kommer fra.

Trolldom

Bruken av trolldomskrefter har altså vært kjent fra gamle tider, slik som trollmennene i Egypt. Men spådomskunster var også kjent, slik som i

5.Mos.13.1-2: Det kan hende at det står fram en profet eller en som har drømmesyner,
hos deg og lover deg et tegn eller under. 
2 Så skjer det tegnet eller underet han forutsier, men samtidig sier han:
«Kom, la oss følge andre guder» – som du ikke kjenner – «og la oss dyrke dem».

Så det at kreftene fungerer eller spådommen slår til, er ikke noe bevis for at det er fra Gud. Det er bare lurerier for å lokke folk bort fra Jesus! Det er som Jesus sier i:

Matt.24.24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under,
for om mulig å føre selv de utvalgte vill.


Åp.13.13: Det gjør store tegn, det lar til og med ild fra himmelen fare ned på jorden,
midt for øynene på folk.


Så vi er advart mot de urene kreftene, at de kan være så imponerende at folk tror det er fra Gud, slik at folk vil tro på de som formidler disse kreftene. Men de er urene og falske, og skal en dag utslettes av Jesus:

2.Tess.2.8-9: Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus
skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet. 
Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan
og virker med stor makt og med under og falske tegn.

Gjøre under i Jesu navn.

Så er det noen som vil prøve å bruke Jesu navn til under og helbredelser, uten at de har Jesus som Herre i sine liv:

Matt.7.22-23: Mange skal si til meg på den dagen:
‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn,
drevet ut onde ånder ved ditt navn
og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’
Da skal jeg si dem rett ut:
‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’


Her ser vi at Jesus selv forteller at mennesker skal koble seg på overnaturlige krefter ved å bruke hans navn, og de skal oppnå resultater, selv om Jesus ikke kjenner dem. Så hvis noen mener at de har et rett forhold til Jesus fordi de opplever overnaturlige resultater ved å bruke hans navn, så er det en konklusjon som ikke holder! For å være kjent av Jesus, må vi ha tatt imot ham som personlig Frelser og Herre.

Men vi skal se på et eksempel da dette ikke gikk så bra:

Ap.gj.19.13-16 : Noen omreisende jødiske åndemanere
forsøkte også å si fram Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder i seg, og sa:
«Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus forkynner.»
Det var sju sønner av den jødiske overpresten Skevas som drev på med dette.
Men den onde ånden svarte dem:
«Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men hvem er dere?»
Mannen som hadde den onde ånden i seg, fór løs på dem,
overmannet dem alle og slo dem til blods, så de rømte ut av huset nakne og forslåtte.


Vi ser at ikke alle som prøvde seg på å bruke Jesu navn lykkes. Det står klart at dette var "åndemanere", det kan vel oversettes med folk som drev med "kanalisering". De hadde ikke noe å stille opp mot disse kreftene som var i den besatte. Så kreftene i den urene verden kan angripe hverandre innbyrdes, for i bunn og grunn er de urene.

Ikke for underholdning

Vi skal også merke oss at de som utfører mirakler uten å gi æren til Jesus, egentlig tar æren selv. De sier kanskje at de gjør det for å hjelpe folk, men uansett gir dette ære til andre enn Jesus. Vi hører i

Apg.8.9 En mann ved navn Simon holdt til i byen. Han drev med trolldom
så folket i Samaria var helt overveldet. Han påsto at han var noe stort.
10 Alle var opptatt av ham, og både små og store sa:
«Han er Guds kraft, den som kalles Den store.»
11 De sluttet opp om ham fordi han i lang tid hadde overveldet dem med trolldomskunstene sine.


Som sagt betviler jeg ikke at slike krefter er virkelige - det er nettopp det som gjør det så farlig!
Jesus derimot sa gang på gang at de ikke skulle fortelle det til noen, f.eks.:

Matt.9.30 Og straks ble øynene deres åpnet.
Jesus sa strengt til dem: «Se til at ingen får vite dette.»


Så vi skal være på vakt mot at tegn og under blir til underholdning! Jesus nektet å gjøre tegn for å underholde Herodes:

Luk.23.8-9: Herodes ble svært glad da han fikk se Jesus,
for han hadde hørt om ham og lenge ønsket å treffe ham.
Og nå håpet han å få se Jesus gjøre et tegn. 
9 Han stilte ham mange spørsmål, men Jesus svarte ikke et ord.

Jeg har vært på noen møter med Svein Magne Pedersen. Han fokuserer ikke på helbredelser for å få oppmerksomhet selv, men han forkynner at Jesus helbreder fordi Han elsker mennesker og er den samme i dag. Få forkynnere i Norge ber til frelse med så mange som Svein Magne. Jeg vil ta fram hans holdninger som et eksempel for deg som vil vite hvor grensene går mellom å lage show og å ære Jesus!

En høyere kraft

Men vi som tror på Jesus og har Jesus i hjertet kan kaste ut onde ånder. For vi går ikke via omveier, men er direkte koblet til den høyeste kraft som er langt over de onde krefter. Grunnen til dette kan vi se i:

Kol.2.15: Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe
da han viste seg som seierherre over dem på korset.


Her ser vi at Jesus representerer en kraft som er høyere enn de onde og allment tilgjengelige kreftene i universet. ALLE urene åndskrefter ble beseiret da Jesus hang på korset. Og derfor har Jesu navn universets høyeste autoritet! Hva skal vi med tvilsomme mellomledd når vi kan koble oss direkte til denne kraften i vårt indre?

La oss ta et eksempel fra Bibelen som belyser dette:

Ap.gj.16.16: En gang vi var på vei til bønnestedet,
møtte vi en slavekvinne som hadde en spådomsånd i seg.
De som eide henne, tjente gode penger på spådomskunstene hennes.

Her ser vi et eksempel på en kvinne som spådde på samme måte som vi ser mange gjør i dag. De kanaliserer kraft fra en eller annen hjelpeånd, og gjør suksess med det. Hvis de treffer godt og får godt rykte, er det gode penger å tjene. Men denne kvinnen ville stikke kjepper i hjulene for apostlene. Så hør hva som skjedde:

v.18: Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden:
«Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn: Far ut av henne!» Og den forlot henne på timen.


Her ser vi at disse kreftene som kvinnen rådde over ble feid av banen når Paulus befalte dem å dra i Jesu navn! Så du som er kristen skal vite at du har en høyere kraft enn noen trollmann! Ikke la deg imponere av trollmenn eller magikere. Et ord fra deg vil ta fra dem alle kreftter når du vet hvilken autoritet du har i Jesus!

Rene krefter

Så hvis vi vil formidle rene krefter, må vi koble oss direkte til den rene kilden uten tvilsomme mellomledd. Jesus sa:

Joh.14.12: Sannelig, sannelig, jeg sier dere:
Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør,
ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far.

Ap.gj.1.8: Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere,
og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

Dette er den høyeste, reneste Guds kraft. Den er Jesu egen Ånd som bor i oss ved troen. Det er tilkoblinkspunktet  til den reneste og største Guds kraft.

9 virkeområder:

Denne kraften gir seg overnaturlig utslag på 9 områder (Se 1.Kor.12.4-10):
  1. Overnaturlig visdom, å vite hva som er det kloke valg for framtiden.
  2. Overnaturlig kunnskap, å vite ting man ikke kan vite via naturlige kanaler
  3. Overnaturlig tro som bevirker resultater som går ut over sannsynlighetens grenser
  4. Overnaturlig helbredelse som går ut over det leger kan forklare
  5. Overnaturlige hendelser som går ut over fysikkens lover
  6. Profetisk tale som forutsier hendelser i framtiden
  7. Evne til å bedømme åndsåpenbaringer om de er fra Gud, eller urene ånder i lysets forkledning.
  8. Å tale på et språk man ikke selv kan, slik at andre kan forstå budskapet
  9. Å tyde slik tungetale, hvis ingen andre forstod det språket som ble talt.
Jeg har en egen undervisning om nådegavene i Arkivet. Dere som er i det alternative vil kanskje se at mange av disse gavene ligner på det dere erfarer. Men disse evnene blir ikke rene hvis de ikke formidles under Åndens ledelse og at all ære gis til Jesus!

Spesielt vil jeg peke på den profetiske gaven og kunnskapsgaven. De er ikke en "spådomskunst" eller "synskhet" som kan brukes til å spå folks framtid, for det forbyr Bibelen. Mennesket har ikke godt av å kjenne sin framtid, utenom de profetiske hilsene Gud gir. For dette er gaver som Gud lar virke når Han ser at det er behov for det - ikke noe folk kan styre selv. Bibelen forbyr sterkt å prøve å se inn i framtiden:

5.Mos.18.10-12a: Hos deg må det ikke finnes noen som
lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ikke noen som tar varsler,
ingen tegntyder, spåmann eller trollmann,
ingen som utfører besvergelser, spør gjenferd eller spådomsånder til råds
eller søker hjelp hos de døde.
For Herren avskyr alle som gjør dette,  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Først lagt ut: 07.04.11 

Sist redigert: 22.05.13

Tilbake til oversikten