Mariatilbedelse

Ikke alle katolikker tilber Maria på denne måten jeg skal beskrive her. Mange katolikker tilber Jesus som sin frelser og Herre. Men det jeg beskriver her, er en villfarelse innen katolisismen, et Satans bedrag!

En syndfri Maria?

Offisiell katolsk lære er at Maria var syndfri fra fødselen av, og at hun var jomfru (aldri hadde sex med en mann) og levde uten synd hele sitt liv. De lærer at hun var "Den andre Eva" slik som Jesus var "Den andre Adam". Hun døde heller ikke, men ble tatt opp til himmelen, sier de.

En feil oversettelse av 1.Mos.3.15 er grunnlaget for læren, ved å si at det var Maria som skulle knuse slangens hode ved å føde Jesus som skulle dø. Videre hevder de at engelen i Luk.1.29 sa at Maria var full av nåde, og at det skulle bety at hun var syndfri. Og når det står om Jesu brødre, mener de det var venner eller slekltninger. Beviset for at Maria ikke er død, er at de ikke har funnet liket av henne.

Derfor kan de be til henne som en guddom på linje med Jesus. Mens andre katolikker begrenser seg til å si at de kan be henne gå i forbønn på samme måte som de kan levende om å gå i forbønn.

Avslørende budskap

Noen ganger lyder budskapene de sier kommer fra henne: "lytt til min sønn, følg min sønn" osv. Men mange ganger kommer utsagn som "jeg er deres mellomledd" (mediator).

1.Tim.2.5: For Gud er én  og én mellommann er det mellom Gud og mennesker,  
mennesket Kristus Jesus,

De gir henne den plassen bare Jesus skal ha. Dette er avgudsbyrkelse, "et annet evangelium". Hun (dvs. den demonen som framstår som en lysets engel og utgir seg for å være jomfru Maria) bereder veien for Antikristens komme, ved å hevde at det er hennes sønn, Jesus, som skal komme igjen og redde verden.

Syner, tegn og under

Millioner av mennesker valfarter til steder i verden der "Maria" åpenbarer seg og gir budskap og gjør tegn og under. Mexico, Bosnia og Polen er noen populære steder.

Der setter de opp statuer av Maria med Jesus på armen, og noen ganger ser de lysende skikkelser som taler om fred og kjærlighet. De tilber, synger lovsanger, danser, faller til bakken, og mange blir helbredet.

Det er så mange dokumenterte helbredelser, at det kan ikke avfeies, f.eks. terminale kreftpasienter som blir momentant helbredet. Av under som skjer, kan nevnes at sølvsmykker blir til gullsmykker. Mange steder renner olje ut fra øynene på Maria i malerier og ikoner.

Se på denne videoen på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=-MOAfo35FAU

Hva beviser dette?

Dette beviser bare det Jesus sa:

Matt.7.22-23: Mange skal si til meg på den dagen:
‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn,
drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’
Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’


Tegn og under er ikke noe bevis på at ting er rent eller sant eller fra Gud. Det kan være fra han som sa:

Jes. 14.14: Jeg vil stige opp på haugen av skyer og gjøre meg lik Den høyeste.»

Mange har ikke skjønt hvor bokstavelig denne uttalelsen fra Satan er! De lar seg lure bare fordi de ser noen tegn og under og helbredelser samt at folk ruller på bakken i henrykkelse. Dette beviser bare hvor langt Satan har kommet i sin etterligning!

Andre tegn og under?

Bare for ordens skyld nevner jeg at det kan skje tegn og under i andre sekter og religioner også, men det beviser bare det samme. Grunnen til at jeg fokuserer på katolikkenes Mariatilbedelse, er at de lures til å tro at Jesus "er med på lasset". Men som jeg forklarer andre steder, så er det en falsk Kristus, på samme måte som i New Age.

Hva er "bevis"?

Da døperen Johannes spurte Jesus om han var den som skulle komme, ga Jesus ham dette svaret:

Matt.11.5-6: Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp,
og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg.»

Er det da ikke bevis nok at det skjer helbredelser, tegn og under?

Nei, vent nå litt! Hva med forkynnelsen av evangeliet? Og hva med det å ikke falle for fristelsen til å gjemme bort Jesus? Må ikke det være med? Vi må ikke sette denne bevisførselen på hodet:

Mark.16.20: Men de gikk ut og forkynte overalt,
og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte


Ap.gj.14.3: Likevel ble de der en tid og forkynte med frimodig tillit til Herren,
som selv vitnet for sitt nådeord ved de tegn og under han lot skje ved deres hender.

De tegn og under som følger med forkynnelsen av det sanne evangelium om Jesus Kristus, er fra Gud. Hvis helbredelsene og tegnene og undrene ikke følger en sann forkynnelse, er også tegnene falske!

Gal.1.8-9: Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere
et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han! 
Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå:
Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han!


Denne læren om Maria som syndfri og guddommelig er en falsk lære som ikke har noe med evangeliet å gjøre, det er avgudsdyrkelse. Så de som forkynner det nedber Paulus forbannelse over. Og ingen skal fortelle meg at en engel som er under forbannelse gjør tegn og under fra Gud!

2.Kor.11. Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler.
Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel.
Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten.
Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.

Så da er du herved advart: Ikke la deg så lett lure selv om du ser tegn og under og helbredelser!

Først lagt ut: 25.03.12

Sist redigert: 15.07.12

Tilbake til oversikten