Drømmer og syner

    Hør artikkelen opplest, ca 10 min   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

Vi leser om drømmer og drømmetydere over 100 ganger i Bibelen. Hvor blir det av i forkynnelsen?

Vi leser om syner omtrent 40 ganger i Bibelen. Hvorfor hører vi ikke noe om det?

Drømmer

Mange av Guds budskap og ledelse i Bibelen kom til mennesker gjennom drømmer.

1.Mos.28.12-19: Da hadde Jakob en drøm. Han så en stige som var reist på jorden og nådde til himmelen. Og se, Guds engler steg opp og ned på den. Da stod Herren foran ham og sa: "Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det landet du ligger i, vil jeg gi deg og din ætt. Din ætt skal bli som støvet på jorden. Du skal bre deg ut mot vest og øst, mot nord og sør, og i deg og din ætt skal alle slekter på jorden velsignes. Se, jeg vil være med deg og bevare deg hvor du går, og føre deg tilbake til dette landet. For jeg skal ikke forlate deg, men gjøre det jeg har lovt deg." Da Jakob våknet av søvnen, sa han: "Sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke!" Da ble han grepet av frykt og sa: "Hvor skremmende dette stedet er! Her er Guds hus, her er himmelens port." Morgenen etter stod Jakob tidlig opp. Han tok den steinen han hadde hatt bak hodet, reiste den som en minnestein og helte olje over den. Han gav stedet navnet Betel. Før hette byen Lus. 

Hvor mange steder heter ikke forsamlingslokalene  "Betel"?! Men tror de på drømmer fra Gud? Tenk, Guds løfter til Israel (Jakob fikk senere navnet Israel) ble gitt gjennom en drøm!

Den neste "drømmeren" var Josef, som drømte om kornband og stjerner. (1.Mos.37.5-)
Siden tydet han Faraos drømmer og ble "president" i Egypt.

Daniel var en drømmetyder: 

Dan.1.17: "Gud gav disse fire guttene kunnskap og forstand på allslags skrift og visdom.
Og Daniel skjønte seg på alle slags syner og drømmer.

Det er klart at Gud taler gjennom drømmer, og at han gir oss gaver til å tyde dem. Fra Daniels bok kapittel 7 og utover kan vi lese hva Daniel drømte.

Da Salomo skulle ta over etter sin far, David, møtte han Gud i en drøm, der han fikk sin tjeneste og framtid bekreftet 

1.Kong.3.5: I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten.
Han sa: "Si hva du vil jeg skal gi deg!" 

Og så hører vi at Salomo ber om visdom, og får løfte om både visdom og rikdom og makt. Dette skjedde i en drøm! 

Videre så vi hvordan engler talte til Josef, Marias mann, gjennom drømmer, og ledet dem til og fra Egypt, slik at Jesus ikke skulle bli drept.

Også etter at den Hellige Ånd kom, har vi løfter om at Gud kan tale til oss gjennom drømmer og syner:

Apg.2.17: "I de siste dager skal det skje, sier Gud:
Jeg vil utøse min Ånd over alle mennesker. Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord,
de unge menn skal ha syner, og de gamle blant dere ha drømmer.
"

Drømmer fra Gud er ikke som vanlige drømmer, der underbevisstheten bearbeider tanker, opplevelser, ønsker og frykt. Psykologer kan analysere slike drømmer og fortelle oss hva som foregår i underbevisstheten vår.

Men når Gud taler i drømmer, våkner vi med en helt klar forståelse av at dette ikke var noen vanlig drøm med kaotiske hendelser. Vi kjenner helt klart at dette var fra Gud. Men obs! Satan kan også sende drømmer som vil føre oss på avveie! Prøv drømmene på Skriften og på andre "vitner".

Vanlige drømmer kan fortelle oss mye om hva underbevisstheten vår er opptatt av, enten det er ønsker, ting vi frykter, eller ting vi har opplevd som bearbeides. Dette er ikke budskap fra Gud, det er en naturlig psykologisk mekanisme. Selv om vi ikke klarer å tyde dem, har de en funksjon i underbevisstheten. Derfor blir det villfarelse å begynne å tyde slike drømmer som om det var budskap fra Gud!

Åkeren:
En tid da jeg hadde holdt på med søndagsskole i mange år, ble jeg litt mismodig fordi barna vokste opp og gikk ut i verden som alle andre barn. "Hva er vitsen?" spurte jeg Gud.

Ei natt våknet jeg av en drøm. Jeg hadde drømt om en trekantet åker med sti langs to sider. Det kom en bonde og pløyde og harvet åkeren. Så kom det masse folk på stiene, og de tok snarveien over åkeren, slik at de trampet den flat og hard. Så kom bonden og sådde oppå dette. Lite korn kom med i jorda. Noe blåste bort, resten åt fuglene.

Da våknet jeg: "Hva skal dette bety Gud?" spurte jeg. "Bare legg deg og sov igjen du!" svarte Han. "Ja, men jeg vil vite hva det betyr!" gjentok jeg. " Legg deg og sov!" sa han bare. Etter tredje gang skjønte jeg at jeg ikke kunne krangle mer med Ham, så la meg til å sove igjen.

Da gjentok drømmen seg, men med en liten endring i detaljene. Etter at bonden hadde harvet, sådde han FØR folket kom og tråkket åkeren flat. Da ble kornet godt skjult i jorda, og det brøt opp og ga en god avling.

Så talte Gud: "Åkeren er menneskehjertene. Hvis ordet blir sådd før verden tramper dem harde, vil det likevel ligge der og spire og bære frukt den dagen jeg vanner det og lar mitt lys skinne på det!"

Terje Kingsrød ble så rørt av denne historien, at han har min tillatelse til å bruke den videre til andre som sliter i sitt barnearbeid. Det har gitt nytt mot til mange! Bruk den du også, om du vil!

Syner

Syner er opplevelser vi har i våken tilstand, men grensen mellom drøm og syn kan være flytende. 

1.Mos.15.1: En tid etter at dette hadde hendt, kom Herrens ord til Abram i et syn, og det lød så: "Frykt ikke, Abram! Jeg er ditt skjold; din lønn skal bli meget stor." 

I dette synet fikk Abraham løftet om å bli far til mange folk. Gud talte til profetene gjennom syner. 

4.Mos.12.6: Så sa han: Hør hva jeg, Herren, sier: Er det noen profet hos dere, gir jeg meg til kjenne for ham i syner og taler til ham i drømmer.  (Se Ap.gj.2.17)

Også etter at den Hellige Ånd var kommet, brukte Gud syner, mange steder i Apostlenes Gjerninger kan vi se dette: (9.10, 10.3, 10.10, 16.9, 18.9) Og åpenbarinsboken er et sammenhengende syn.

Et litt spesielt syn vil jeg ta med her: 

Apg.16.9: Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som stod og kalte på ham og bad: "Kom over til Makedonia og hjelp oss!" 

Dette er ganske spesielt, at en person viser seg i et syn. Var det en engel i en skikkelse som tjente det bestemte formålet? Eller var det en person som ble forflyttet i ånden? Det vet vi ikke, men begge deler kan være mulig.

Mark.9.4: Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. 

At Moses og Elia viste seg på fjellet er så spesielt, at enkelte kristne helst vil ha fjernet dette fra Bibelen. For vi skal ikke spørre de døde til råds. Men Jesus spurte ikke om råd. Jesus brukte dem ikke som avguder eller kanaler. Vi vet at de snakket om Jesu død. Kanskje kom de med informasjon og trøst fra Gud? Vi vet også at Moses og Elia ikke døde en naturlig død, men ble tatt hånd om av Gud selv.  Hendelsen viser oss også at Jesus ikke kunne være en reinkarnasjon av Moses og Elia, for her framstod de som tre personer. 

Synet av Golgata:
I mange år slet jeg med at kristentroen min var en teori. Jeg kunne svare på de fleste spørsmål fra Bibelen, men jeg følte ikke at jeg kjente Jesus. Så jeg bad: "Kjære Jesus, la meg møte deg!"

En dag, mens jeg var i bønn, fikk jeg et syn. Jeg var på Golgata og så Jesus henge på korset. Om det var andre der kan jeg ikke huske, men det var Han og meg. Jeg husker jeg ble fylt med en voldsom frykt og tenkte: "Det er min skyld at du henger der - du må ha grunn til å være fryktelig sint på meg!" Men da jeg så opp i øynene Hans, så jeg en ubeskrivelig kjærlighet - ingen bebreidelse. Ingen ord ble sagt, men jeg kjente at dette gjorde Han med glede for å fri meg fra skyld og straff. Jeg brast bare i gråt. Jeg tenkte: "Å, måtte jeg aldri gjøre noe som skuffer deg, Jesus!"

Dette forandret kristenlivet mitt radikalt. Jeg var nok frelst før dette også, men nå ble det liv for meg. Etter dette har jeg hatt flere syner der jeg er blitt tatt med inn i bibelske hendelser og har "opplevd" dem som om jeg selv var tilstede. Det har vært meget trosstyrkende. Men jeg er ikke noe "bedre" kristen enn andre av den grunn - kanskje tvert imot? Kanskje er jeg så svak i troen at jeg må oppleve slike ting for å tro?


  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Først utgitt 31.07.07

Sist endret: 16.03.12