Evolusjonsbløffen

Vitenskapen påstår at evolusjon skjer naturlig over lang tid.
Problemet er bare at de har ingen vitenskapelig forklaring på hvordan!

Livets opprinnelse:

Livets enkleste form som kan reprodusere seg, er microplasma. Det har 492 gener som hver har over 500.000 informasjonsbrikker. Og dette har bare oppstått av seg selv fra en suppe av kjemikalier, påstår vitenskapen. Det er like troverdig som om du kaster 450 millioner bokstaver ut på et papir og forventer at det skal bli en leselig bok med fornuftig innhold.

Jeg er imponert over deres tro, som mener at dette er sannsynlig!

Genetisk variasjon

Ingen benekter at det innenfor en art finnes genetisk variasjon som kan krysses og utvikles til å framheve bestemte egenskaper. Det samme skjer i naturen, der de individene som best overlever viderefører sine sterke egenskaper til neste generasjon. Denne form for utvikling er lett å observere.

Men slik utvikling framhever bare eksisterende arveegenskaper - det skaper ingen nye. Du kan krysse så mange hunder du vil - det vil aldri vokse ut en vinge på en hund, fordi denne egenskapen ikke finnes i hundens DNA-materiale!


Tenk deg en kortstokk på 52 kort. Så trekker du 5 av dem. Da kan du få fram enormt mange kombinasjoner. Men du vil aldri få fram kort nummer 13, for det finnes ikke i kortstokken du deler ut fra!

På samme måte kan det innenfor en art komme fram mange varianter, men aldri noe ny genetisk informasjon. Uansett hvor mange ganger du prøver, vil kort 13 aldri dukke opp!

Mutasjoner

Hver celle inneholder all genetrisk informasjon i sine DNA-molekyler. Det er rekker av informasjon som består av "bokstaver" kalt Adenin, Cytosin, Guanin og Tianin. Rekkefølgen av disse danner all informasjon i DNA-et.

En mutasjon er at noe av denne informasjonen stokkes om, dupliseres eller utelates. Mange arvelige sykdommer er mutasjoner.

Mutasjoner blir til ekstra lemmer eller mangler, men aldri til ny, nyttig, genetisk informasjon som kan arves til neste generasjon. Det er aldri blitt observert!


Likevel er det dette vitenskapen klamrer seg til.  En teori om et fenomen som aldri er blitt observert eller bevist vitenskapelig. Mutasjon er et fenomen som hittil bare har vist seg å produsere skadelige resultat.

Kun tro

Så vitenskapen tror bare på noe de ikke kan forklare eller bevise.

Det gjør vi kristne også. Vi tror at Gud skapte livet med sin enorme intelligens, og at han skapte nye arter ved å skape ny genetisk informasjon.  Variasjonene skapte naturen selv.

Darwin kjente ikke til disse begrensningene i DNA-ets informasjonsmateriale, og tenkte naturlig nok at artenes tilpasning kunne forklare alt. Men vitenskapen i dag vet bedre! De vil bare ikke innrømme det!

Hvordan Gud ble til? Det kan jeg ikke forklare, men jeg tror det fordi jeg observerer hva han gjør! Og naturens fantastiske balanse og variasjon er det største beviset jeg kan tenke meg!

Bestill videoen:

Sammen med Cinco Talentos Midia og Veronica Olausen har jeg produsert en norsk versjon av videoen: "Mangelen på en mekanisme" (36 minutter). Den er aldri blitt utgitt, men arbeidsversjonen har jeg klar og kan selge for kr. 200,- Den baserer seg på vitenskapelige fakta og egner seg godt for folk som er kjent med biologi og annen vitenskap. Og den avslutter med en klar kristen apell!

Se nederst på: Mediasenter

  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Først lagt ut: 01.11.2011   Del på FaceBook!

Sist redigert:

Tilbake til oversikten