"Jeg har rett!"


    Hør artikkelen opplest, ca. 8 min   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

Vi kan kanskje le av denne gravsteinen, men faktisk betegner dette en tankegang som er svært vanlig og som fører mange mennesker inn i store konflikter. 

Så vi må spørre oss: "Er det verdt prisen å stå på sin rett?"
Er du villig til å dø i en trafikkulykke bare fordi du har retten på din side?
Eller er du villig til å starte en nabokrangel og miste venner bare fordi du mener at du har rett?

Verden er urettferdig!

Det første du må få inn i hodet ditt, er at verden ikke er et rettferdig sted å bo! Selv om vi skal prøve så langt vi kan at ting skal være rettferdig, vil vi stadig komme i konflikter, fordi oppfatningen av hva som er rettferdig er forskjellig. Bare hør på de politiske partine som prøver å overbevise oss om at DERES måte å tenke på er det mest rettferdige for alle!

Til en viss grad er det en slags rettferdighet i mekanismen om årsak og virkning. De som jobber og står på, tjener mer, og har derfor råd til mer luksus. Men de som er født eller oppvokst med et dårligere utgangspunkt klarer kanskje aldri å oppnå samme resultat - og da er jo det urettferdig!

Vi velger ikke hvor vi blir født, hvor sterke, pene og begavede vi er fra fødselen, eller hvilke foreldre, søsken eller venner vi får. Alt dette er urettferdig - på godt og vondt.

Kort sagt, verden er full av urettferdighet, helt fra vår nærmeste familie til de store verdenskrigene! Noen nyter goder på grunn av tilfeldigheter, og andre lidet uten at de fortjener det.

Hva er løsningen?

De fleste verdslige systemer tyr til konfrontasjoner, krangling, skrive i media, samle tilhengere for felles sak eller engasjere advokater. Jeg sier ikke at det alltid er feil - vi må bare tenke som Jesus lærte oss:
Luk.14.31 Eller om en konge vil dra i krig mot en annen konge,
setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine ti tusen mann
er sterk nok til å møte den andre, som kommer mot ham med tjue tusen?
32 Og er han ikke det, sender han menn av sted
for å be om fred mens fienden ennå er langt borte.
Av og til må vi oppgi det vi selv mener er rettferdig for å oppnå fred! Tenk bare på Guds nåde! Vi får Guds velsignelser, frelse og fritak for fortjent straff, fordi Jesus døde for oss - han som ikke hadde gjort noe galt og slett ikke fortjente å dø!

Ser du at tanken på å oppgi rettferdigheten i den hensikt å oppnå noe bedre faktisk er kjærnen i Guds frelsesverk! Stikk motsatt av alle religioner og livsfilosofier, så oppgir vår Gud kravet om rettferdighet for å gjenopprette kjærlighetsrelasjonen til deg og meg!

Jesus sier:
Matt.5.38-:  Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og  tann for tann.’
39 Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere.
Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.
40 Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også.
41 Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham.
42 Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.
Elsk deres fiender
43 Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’
44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere,
gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.
45 Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen.
For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige.
Ser du hvordan Jesus ber oss oppgi det vi kanskje synes er rettferdig!
Islam bygger på prinsippet om hevn og gjengjeldelse, æresdrap og straff. Slik var det i den Gamle Pakt også. Men nå har Jesus kommet med løsningen på dette: Oppgi kravet om rettferdighet og tilgi! Jesus opphevet loven for at vi skulle få fred med Gud!

Løsningen på konfliktene i verden, helt fra krangel med søsken, ektefelle og naboer, til de store verdenskonfliktene er enkel: Hvis du ikke får rettferdigheten frivillig og fredelig, så oppgi den - for fredens skyld! Det måtte Gud også for å få igjen kontakten med deg og meg! Paulus sier:
Ef.4.32 Vær gode mot hverandre, vis medfølelse
og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

Hva med uretten?

Jeg sier ikke at vi ikke skal streve etter rettferdighet i verden. Faktisk er DET vårt store oppdrag! Folk spør hvorfor Gud tillater så mye urettferdighet i verden. Men Gud spør tilbake: "Hvorfor tillater DERE så mye urettferdighet i verden?"  Gud ga menneskene i oppdrag å forvalte jorden, og en dag skal vi stå til rette for hvordan vi skjøttet det oppdraget, helt fra vår nærmeste familie, til det globale verdensbildet. Da blir det vi, og ikke Gud, som må svare for oss!

Men det at vi skal oppgi rettferdigheten for fredens skyld betyr ikke at VI skal oppføre oss urettferdig! Men det betyr at vi må forstå at fred er viktigere enn rettferdighet!

Hva så?

Det jeg vil fram til, er at denne tankegangen vil hindre konflikter og ufred mellom oss. Jeg benekter ikke at det vil gi oss noen tunge stunder og noen kameler å svelge, men det vil vært verdt prisen! Paulus sier:
1.Kor.6.7 At dere har rettssaker mot hverandre, er i seg selv et nederlag for dere.
Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor ikke heller lide tap?

Vi har kontakt med mange mennesker som trenger sjelesorg på grunn av problemer de har i livene sine. Av og til erfrer vi at kjernen i problemet er en konflikt der de føler seg urettferdig behandlet. Og de ønsker å engasjere oss for å få sin rett! At vi skal være enige med dem, synes synd på dem, og stå sammen med dem i kampen mot uretten.

Av og til kan folk trenge litt hjelp for å ordne opp i ting fordi de ikke tør å ta opp saken med dem det gjelder. Jeg sier ikke at vi ikke skal PRØVE å gjøre noe med uretten. Men når den andre part ikke vil, eller ikke er enig, er det bedre å lide tap og urett enn å starte en konflikt! 

Fiendens strategi:

Satan har en klar strategi med sin virksomhet, det står i:
Joh.10.10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge.
Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

Satan ønsker å skape fiendskap og splittelse. Og han har en smart strategi:
Han bruker kravet om rettferdighet som våpen for å drepe og ødelegge!

Det er vel først når du ser at kravet om rettferdighet er et våpen i Satans hånd for å skape ufred, at du virkelig forstår hvor viktig det er å stå ham imot! Det er først når du ser at det å oppgi rettferdigheten er en måte å beseire Satan på, at du virkelig får kraft og motivasjon til å tåle urett og tap! Da kan du juble over at du avslørte hans lumske strategi og ikke lot deg lure av hans taktikk!

Så gjør som Jesus sier. Sett deg ned og finn ut om din situasjon er slik at du med rimelighet kan få din rett, eller om det er Satan som vil bruke dette som et våpen mot deg!
  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (hvis jeg skal kunne svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!

Først lagt ut: 13.08.2013

Sist redigert:

Tilbake til oversikten