Ledelse

    Hør artikkelen opplest, ca.8 min   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

Har du hørt folk si: "Gud sa til meg..."
Hvordan taler Han? Snakker han med hørbar stemme? Kan man se Ham?
Jeg skal her ta med 5 vanlige måter Gud leder oss på.

1. Ved omstendigheter:

For å starte med det enkle, så kan vi si at Gud ofte leder oss gjennom omstendigheter som enten legger seg til rette eller stenger.  Vi snakker om dører som åpner seg eller lukker seg.

Ikke dermed sagt at vi ikke kan prøve å overvinne vanskelige omstendigheter. For det kan godt hende at vi skal kjempe litt for ting vi har tro på! Men det er som en sa: "Det er forskjell på å banke på dører og å sparke dem inn!"

1.Kor.16.8-9:  I Efesos blir jeg til pinse.
Her har det åpnet seg en stor dør for en rik virksomhet, og det er mange motstandere.

Så vær våken for muligheter som åpner seg - kan det være Gud som vil lede deg inn i dette?
Eller situasjoner da ting blir vanskelig - kan det være Gud som prøver å si deg at dette ikke er løsningen?

Uansett må slik ledelse også bekreftes av at du kjenner at dette er rett for deg.

2. Ved andre mennesker

Både når det gjelder råd fra andre og profetiske budskap, vil jeg si det så enkelt at hvis det ikke kjennes rett for deg, så er det ikke fra Gud - i alle fall ikke nå! La det ligge og se om det som ble sagt kan bety noe på et senere tidspunkt, men aldri ta valg bare fordi andre sier at dette er rett for deg! Da skal du i det minste stole så mye på disse menneskene at du er trygg på deres råd!

Aldri gjør noe på tvers av din egen overbevisning, om "profeten" er aldri så "stor"! Faren for manipulering er alltid til stede. Vi har erfart at mennesker har fått et ord til noen, men så har de blandet dette med sin egen fornuft og egne meninger. Derfor skal slike budskap prøves, og det som ikke stemmer legges bort.

3. Ved skriftsteder

Jeg vil understreke viktigheten av å lese i Bibelen! Ofte skjer det at vers vi leser liksom hopper ut av arket og gir oss svar på ting! Vi ser dem i sammenheng med ting vi ønsker ledelse i.

Mange klager over at de glemmer det de har lest. Saken er den at alt vi har lest finnes i vår underbevissthet! Og hvis Gud vil si noe til oss, er det meget vanlig at han minner oss på skriftsteder vi trodde vi hadde glemt!

Joh.14.26: Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn,
han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.


Den Hellige Ånd bruker skriftsteder vi har lest, minner oss om dem, slik at de blir til ledelse og hjelp. Så det å lese Bibelen blir som å fylle opp ei verktøykasse for den Hellige Ånd som han kan bruke når han vil si oss noe. Jo mer du leser, jo lettere er det å motta ledelse!

Dette må ikke forveksles med det å lete og finne skriftsteder som skal støtte eller bekrefte det vi allerede har bestemt oss for! Det er mulig dette også kan virke som en stadfestelse, men dette blir mer menneskelig tankegang. Ofte blir det bare argumenter for å åndeliggjøre våre menneskelige tanker.

4. Gjennom tanker

Den vanligste måten Gud taler direkte til oss på, er gjennom tanker som dukker opp inni oss. Det er slike klare tanker om løsninger eller at vi plutselig tenker på et menneske vi ikke har tenkt på på lenge. Da bør vi stoppe opp og tenke gjennom dette - er det Gud som prøver å si noe?

Kanskje er det mine egne tanker. Vel, dette handler om å lære seg å høre denne "stemmen". Hvis du begynner å gi akt på slike tanker som "dukker opp", vil du etter hvert finne ut av dette. Det er faktisk ikke mulig for meg å lære deg dette på annen måte enn å be deg begynne og erfare!

Heb.8.11: Da skal ingen lenger lære sin landsmann eller sin bror og si: «Kjenn Herren!»
For de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største blant dem.

For å ta et eksempel: Vi hadde lenge gått og vurdert om vi skulle flytte sørover for å komme nærmere våre sønner, barnebarn og svigerdøtre. Vi var enige om at før eller siden kom vi sikkert til å gjøre det. Men så tenkte vi på så mange grunner til å bli i Trøndelag.

En dag jeg gikk ute i uthuset og ryddet og ordnet, kom en tanke til meg som et spørsmål:
"Hvem har du mest ansvar for: din mor eller dine egne barn?"
Da ble det ganske klart for meg at våre egne barn faktisk kommer først, også foran tjenesten i menigheten. Jeg snakket med Anne Sofie om dette, og hun kjente helt klart at dette var en tiltale fra Gud, så hun sa opp jobben og vi sa opp vaktmesterstillingen og leiligheten, og begynte å planlegge flytting!

Og i ettertid ser vi at det var så mange brikker som falt på plass på en overraskende god måte, at vi ble stadig mer og mer overbevist om at dette var fra Gud. Og det er nettopp slik - det er ikke sikkert du ser klart om det var Gud før du begynner å handle på det!

5. Sunn fornuft

En måte Gud leder på, er ved at vi bruker vår fornuft og tar egne valg. Ja, du leste rett: Gud har gitt oss både en fri vilje og sunn fornuft for at vi skal bruke den! Så hvis du ikke får noe annet svar fra Gud, så velg selv!

Men hva har dette med Guds ledelse å gjøre da, sier du? Jo les dette:

Apg.16.6: Den hellige ånd hindret dem i å forkynne Ordet i Asia;
derfor fortsatte de gjennom det frygiske og galatiske området.


De hadde planlagt å forkynne i Asia. Men etter at de hadde planlagt dette, kom den Hellige Ånd og korrigerte dem ved hjelp av hindringer.

Jes.30.21: og dine ører skal høre dette ordet bak deg:
«Dette er veien, gå på den!» når du vil til høyre eller til venstre.


Altså kan du ta et valg og begynne å gå! Hvis dette valget var feil, vil Gud korrigere deg! Hvis du da er påpasselig med å lytte mens du går, og er ydmyk nok til å snu! Hvis du ikke hører noe, så er du i Guds ledelse!

Jeg ser så mange kristne som er handlingslammet fordi de ikke hører noe klar ledelse. Da sier jeg som vennene til Ole Brum sa da Brumm ikke klarte å bestemme seg. De innkalte til råd i hundremeterskogen og avsa følgende dom: "Ole Brumm er herved dømt til å bestemme seg!" Så enkelter det!

Valgets kval

De fleste valg har enkelte ubehagelige konsekvenser. Mange blir handlingslammet fordi de innser at uansett hva de velger, så vil det få noen følger som de helst ikke vil ha! Men om de velger annerledes, vil dette også ha negative konsekvenser.

Det er slik det er å være menneske. Vi må ta valg og våge å ta konsekvensene! Disse konsekvensene betyr ikke nødvendigvis at  valget var feil, for hadde du valgt annerledes ville det også fått konsekvenser! Så ikke la det plage deg med tvil og skyldfølelse!

For det å ikke gjøre noe - det å ikke velge - er også et valg! Og det er ofte et dårlig valg. Det skaper ingen forandring eller framgang. Jeg treffer så ofte mennesker som sitter fast i sine liv fordi de ikke er sikker på hva Gud vil. Da minner jeg dem på at de kanskje snur saken på hodet: Kanskje det er Gud som venter på at de selv skal bestemme seg? Hvor ofte sa ikke Jesus: "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?" Da forventer han et svar!

Så ikke sitt og tro at det er så åndelig å vente på Gud i lange tider. Det kan jo være at Gud venter på deg!

 Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Først lagt ut: 07.06.12

Sist redigert: 26.11.12

Tilbake til oversikten