Meningen med livet

    Hør artikkelen (ny innlesing kommer!)
OBS! Forrige versjon med tittel "Vekkelse"
  Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

OBS! Artikkelen er under bearbeidelse!


Kristen forkynnelse har i stor grad gått i retning av å forkynne Gud som en lykkeformel og gjort møtene til underholdning. Det handler mest om at folk skal få sine personlige behov møtt, i alt fra spennende møter til helse og økonomi. I stedet for å forkynne at vi har et ansvar overfor Gud, forkynnes det hva Gud skal gjøre for oss!

Jeg tror på en forkynnelse som gir svar på livets store spørsmål og som gir mennesket en dypere mening med livet enn bare å tilfredsstille sin egne ønsker og behov. Jeg skal komme tilbake til hva jeg legger i det, men først vil jeg si litt om den egosentiske tankegangen som har sneket seg inn i kristen virksomhet.

Ikke egosentrisk:

Med en fellesbenevnelse vil jeg kalle det egosentrisk fokus. (Herfra som i tidl. versjon "Vekkelse")

Satan lurer menneskene til å tro at lykken ligger i å tilfredsstille sine egne ønsker. Det er et bedrag. Lykken ligger i å komme inn i den plan Gud har for oss, og få følelsen av at vi betyr noe for Gud, at han trenger oss, at vi er verdifulle for Ham. Så vil Han sørge for at vi får alt vi trenger av materielle ting og evner til å utføre det han har kalt oss til. Guds opprinnelige oppdrag til menneskene var dette:
1.Mos.1.28: Gud velsignet dem og sa til dem:
«Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere!
Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen
og over alle dyr som det kryr av på jorden.»

Guds plan var at menneskene skulle være Hans forvaltere over skaperverket. I samstemmighet med Guds ønsker, skulle de sørge for at jorden ble tatt vare på, at de skulle forvalte dyr, fugler og fisker, og livnære seg av det som vokste på jorden (v.29).

Og i 1.Mos.3.8 ser vi at menneskene vandret sammen med Herren i den svale kveldsvinden i hagen. De hadde fortrolig fellesskap i vakre omgivelser. Det var Gud og Hans ønsker som stod i fokus, og dette ga menneskene fullkommen glede og tilfredsstillelse, for de kjente at de var til nytte og glede for den gode Gud som hadde skapt dem og gitt dem alt dette!

Men så kom slangen og bedro dem til å flytte fokus fra Gud til seg selv. Det står:
1.Mos.3.6a: Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av
og en lyst for øyet – et forlokkende tre

Vi ser at når Satan henvender seg til mennesket, er det lysten til egen tilfredsstillelse det apelleres til. Det kom ord som: "Godt, spise, forlokkende". Og de som tror at de kan skape vekkelse ved å apellere til menneskenes egoistiske lyster og gi forlokkende løfter - de er bare lurt av Satans strategi for å vinne mennesker! Og vi ser at denne strategien fortsatt er innbakt i mye kristen virksomhet:

Jeg tar noen eksempler:

Underholdningskristendom:

Det er fint med lovsang, god musikk og fengende talere. Men dette spiller ofte alt for mye på underholdningseffekten. Hvem har den beste musikken? Hvem har de lekreste syngedamene? Hvem har de villeste talerne? Hvor faller det flest folk i gulvet, og hvor er det mest hysterisk latter?

Det er mulig jeg tråkker noen på tærne, men jeg tror at det nå må tråkkes på noen tær hvis kristenfolket skal våkne fra begjæret etter egne opplevelser og se hva som VIRKELIG vil gi lykke i livet!

Følelser:

Det er ikke feil at følelser slippes løs når man får en berøring av Gud. Men ærlig talt: Hvis det er følelser og spenning folk er ute etter, så kan de melde seg inn i en supporterklubb til et fotballag! Da kan de få hoppe og skrike av begeistring for å tilfreddstille sitt eget behov for å uttrykke følelser. Jeg har hørt predikanter si at vi må skape større stemning på møtene enn i en fortallkamp for å vinne fotballfolk for Jesus! Hørt sånt tull!

Jeg har hørt mange begeistrede beretninger fra mennesker som har vært på slike møter. Det er samme begeistring som jeg hører fra fotballentusiaster. Det er opplevelsen og følelsene de digger. Det som opptar dem er hvor de kan finne møter og menigheter der de får kjenne en opphøyet stemning og begeistring.

********* nytt 02.08.13,  ***********
I 1.Sam.19 ser vi at både Saul og hans tjenere ble revet med i profetisk henrykkelse og rullet seg på bakken, mens de i sine hjerter var troløse mot Herren. De opplevde en sjelelig berøring, men hjertene ble ikke berørt. Slik går det an å bli revet med i en salvet stemning uten at det fører til noe som helst. Det behøver ikke å bety at salvelsen i slike møter er bare suggesjon, men det er fullt mulig å bli slått til bakken og rulle i henrykkelse uten at det gir de berørte noe som helst annet enn bare en følelse.

I Joh.18.6 ser vi at Judas og hele vaktstyrken falt over endre av Guds kraft da Jesus sa: "Det er jeg!". Men etterpå reiste de seg bare og fanget Jesus. Guds mektige berøring forandret ikke deres hjerter. Så selv om sjel og kropp kan bli slått i bakken av Guds kraft, så er det ikke sikkert de berørte slipper kraften til i sine hjerter så det skaper en varig forandring. Bare ettertiden vil vise om berøringen nådde inn til hjertet.
*************************

Hvis det de hadde opplevd virkelig var salvese, ville det gitt seg utslag i at de hadde en tjeneste der de kunne omsette denne kraften til å tjene Herren. Men veldig ofte ser jeg at disse menneskene bare er opptatt av å oppleve mer og mer for sin egen tilfredsstillelse. De er bedratt, og verdslige mennesker ser dette hykleriet og rister på hodet - det lokker dem ikke i det hele tatt!

Helbredelser og under.

Jesus vil gjerne helbrede mennesker. Store deler av sin virksomhet drev han med det. Men han sa også at de ikke måtte fortelle det, og når folkemengden fikk overnaturlig brød, ville de tvinge Jesus til å bli deres konge - for de var så late at de håpet å slippe å arbeide for sitt brød!

Ja, det er sant at store folkemengder fulgte Jesus på grunn av helbredelser, tegn og under. Men hvor ble det av dem? Er det ikke tydelig at det var deres ønske om å bli frisk, og begeistringen over å se noe spektakulært, som samlet dem? Til slutt var alle borte, og Jesus spurte:
Joh.6.67: "Vil også dere gå bort?"
Og da hadde han nettopp mettet fem tusen! Når tegn og under blir underholdning, fører det til en sammenstimling av tilskuere, men ikke til vekkelse. Hvis det var sann vekkelse, burde mange flere i Jesu samtid blitt trofaste etterfølgere, men de ble de ikke! (-)

La meg bare skyte inn at det finnes mange predikanter som ber for syke, men likevel har mer fokus på at folk skal bli frelst - slik som Svein Magne Pedersen, og det er bra. Jeg er ikke imot å be for syke, men det er denne underholdningseffekten som kan bli så feil! Det er som såkornet Jesus snakket om som falt på steingrunn. Det blusset opp, men visner fort bort.

Rikdom og framgang:

For en del år siden hadde vi den såkalte "herlighetsteologien" der man søkte gavene framfor giveren og gjorde Gud til en lykkeautomat, en tjener som skulle oppfylle alle  våre ønsker og fjerne våre problemer.

En predikant sa: "Gud er som en brusautomat! Du putter penger inn, trykker på knappen til den typen brus du vil ha, og så forventer du at akkurat den brustypen kommer ut!" Hvis Gud presenteres som en lykkeautomat som gir oss alt vi ønsker og fjerner alle våre problemer, er vi gåttt rett i den ego-fella slangen i Paradis la for menneskene! Da skulle i alle fall Paulus være helt ut av kurs, så mye trøbbel som han opplevde!

Gud vil vi skal ha det godt, men Jesus sa:
Matt.6.33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Når man søker Guds rike først, så vil alt det vi trenger komme av seg selv. Gud vil gi oss alt vi trenger for å utføre det han forventer av oss! Vi har lov til å be om behov vi har, men hvis vi tror at en ny vekkelse vil komme ved at vi lover folk gull og grønne skoger, da tar vi feil.

Meningen med livet:

Jeg tror menneskene trenger å flytte fokus fra seg selv og sine egne ønsker og opplevelser, tilbake til Guds opprinnelige plan. En grunnleggende gjenopprettelse. At de forstår at de er lemmer på et større legeme som setter dem inn i en høyere plan for sine liv. De trenger rett og slett å se at Guds plan for å opprette fred og rettferdighet her på jorda er at VI skal elske hverandre og ta oss av hverandre!

Salomo var den rikeste og klokeste mann som har levd i Jerusalem.
Han skrev blant annet Forkynnerens bok:
Fork.2.8 Jeg samlet meg sølv og gull,  og kongelige skatter fra andre riker.
Jeg holdt meg med sangere og sangerinner
og det som er mennenes lyst,  kvinner og atter kvinner.
9 Jeg ble stor i makt og rikdom, ja, større enn noen som har levd i Jerusalem før meg.
Men visdommen beholdt jeg.
10 Jeg sa ikke nei til noe av det mine øyne begjærte; jeg nektet meg ingen glede.
Ja, hjertet gledet seg over alt mitt arbeid; det var lønnen for mitt strev.
11 Så vendte jeg blikket  mot alt mine hender hadde gjort, 
alt jeg hadde samlet ved mitt arbeid.
Og se, alt var like forgjeves som å gjete vinden.
Det er ingenting å vinne under solen.
Her var det en mann som hadde muligheten til å få alt han ønsket seg av materiell rikdom og nytelse. Han hadde 1000 hustruer, han sier "kvinner og atter kvinner". Han hadde sangere og sangerinner, og han var den mektigste mann som hadde levd i Jerusalem. Men han konkluderer med at alt dette var bare forgjeves og ingen ting verdt! Så du som tror lykken i livet er å finne i rikdom, nytelse og makt, du lever på et bedrag! Det er Satans bedrag om å tro at egen nytelse er livets mening.

Paulus uttrykker det slik i
Ef.2.10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger,
som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

Ingen blir frelst av å gjøre gode gjerninger. Men vi blir frelst FOR å gjøre gode gjerninger. Det å se seg selv som et redskap for Gud til å spre Hans kjærlighet, rettferdighet og omsorg til andre mennesker, samt å leve i Guds nærhet og prise Ham for livet og alt han har gitt oss, er det eneste som gir menneskene en dypere tilfredsstillelse og mening med livet. DETTE må være kjernen i den nye vekkelsen!

Hvordan?

Det store spørsmålet jeg da stiller meg, er dette: Hvordan kan vi få forklart menneskene at de drives av et tomt bedrag, og at det som vil gi dem en virkelig lykke, er å søke Guds plan for meningen med deres liv?

Ja, den dagen vi finner et godt svar på dette, tror jeg vekkelsen bryter løs!

En mulig innfallsport kan være å forklare dem at dette er Guds svar på to store spørsmål:

  • "Hva er meningen med livet - hvorfor er jeg her?
  • "Hvis Gud er en god Gud, hvorfor tillater han da så mye vondskap og urettferdighet?"

Svarene er ubehagelige, men sanne: "Vi er her for å utføre den oppgaven å sørge for fred og rettferd!" Det oppdraget ga han menneskene i begynnelsen, før syndefallet. Etter at Satan lokket menneskene til å sette seg selv i fokus, sluttet de å bry seg om ansvaret for jorda og andres ve og vel, men søkte bare å tilfredsstille sine egne ønsker, på andres bekostning. Derfor er verden så urettferdig og vond.

Men det er klart at for egosentriske mennesker er det vanskelig å ta imot dette, for egoet står Gud imot.
Den dypeste synd som Satan har plantet i menneskenes hjerter er egoismen. 

Noen tror at det motsatte av kjærlighet er hat. Men det er ikke sant. Det ordet som best uttrykker det motsatte av kjærlighet, er egoisme - Satans store plan for å vinne tilhengere.

Så fri oss fra å gå i den fella at vi bruker Satans strategi for å oppnå vekkelse!
For nå tror jeg folk vil ha sannheten og finne svaret på livets store spørsmål!

(Lagt til 18.08:)

Dommen

Til slutt vil jeg sette dette alvoret inn i en sammenheng ved forklare litt rundt Jesu ord om den store dommen, der han sier at menneskene skal deles i to slik en gjeter skiller sauene fra gjetene, i Matt.25 fra v.31. Han sier at de som stilles på høyre side skal få lønn for at de besøkte syke, mettet sultne og kledde de nakne. De på venstre side skal bli dømt fordi de ikke besøkte syke, mettet sultne eller kledde de nakne.

I Bibelen er det ikke noe verdimessig forskjell på sauer og geiter. Jesus bruker det som et bilde på hvordan det vil bli et skille som er enten eller, et skille som går på hva slags natur de har, og at det ikke finnes noen mellomting.

Men det kan ligge en nøkkel i at sauen har ull man kan lage klær av. Det kan være et bilde på at vi som er ikledd Kristus blir frelst, de som ikke er ikledd Kristus går fortapt, selv om vi i utgangspunktet har samme verdi for Gud.

Så selve skillet mellom hvem som blir frelst og hvem som går fortapt, går ikke på de gjerningene som nevnes etterpå. Skillet går på om vi tror på Jesus eller ikke. Noen misforstår denne lignelsen og tror at det er de gjerningene de gjorde som avgjør skillet, men det er feil. Det er kun troen på Jesus som frelser!

For det er slik, at de som blir frelst vil få lønn for sine gode gjerninger, gjerninger som er gjort i kjærlighet til Gud og medmennesker. Alle gjerninger som ikke holder mål er tilgitt og glemt for Gud. Merk deg at de som står på hans høyre side ikke blir konfrontert med en eneste negativ gjerning. De kommer ikke til den fordømmende dommen som de på den venstre siden får, slik Jesus sier i

Joh.5.24 Sannelig, sannelig, jeg sier dere:
Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg,
har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.


De troende kommer bare til den dommen som belønner gode gjerninger, ikke den som dømmer de onde. Frelsen ligger som sagt ikke i gjerningene, men alle som blir frelst vil få lønn for gode gjerninger. Paulus sier:

1.Kor.3.12 Men om noen bygger på grunnvollen
med gull, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halm,
skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort.
Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild,
og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er.
Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn.
Dersom det brenner opp, må han lide tapet.
Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild.


Det er bare de som bygger sine gjerninger på grunnvollen, Jesus Kristus, som vil få lønn for sine gode gjerninger. Ilden er et bilde på renselse. Det som brenner opp er det som er gjort med feil motiv eller det som er vondt i våre liv. Det blir bare borte! Jesus tok straffen for det, og vi går fri!

Så det er en realitet at vi som blir frelst vil få en lønn i himmelen etter de gjerninger vi har gjort som er til behag for Gud. Jesus sier:

Matt.6.19 Dere skal ikke samle skatter på jorden,
hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler.
Men dere skal samle skatter i himmelen,
der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler.
For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.


Det vil si at meningen med livet er ikke å samle materielle goder eller ha spennende opplevelser her på jorda - meningen med livet er å tjene Herren og få lønn i himmelen!

Det er noen som tror de kan oppnå lønn og forfremmelse i Himmelen ved å gjøre gode gjerninger. Problemet er bare det at da er motivasjonen egoistisk, og da blir det heller ingen lønn! For det er kun gjerninger som er gjort i kjærlighet til Gud og medmennesker som blir belønnet. Så la oss ikke fokusere på at vi skal få lønn, men la oss fokusere på å leve i kjærlighet! Med andre ord, la oss fokusere på det som er den egentlige meningen med våre liv, så vil lønna komme som en følge av det.

Når det gjelder de som går fortapt, vil de bli konfrontert med alt det de IKKE har gjort. Merk at det er ikke dans eller strikking på søndag som blir saken. Det er hva de IKKE gjorde for sine medmennesker! 

Og legg merke til at for dem nevnes det ikke en eneste god gjerning. De har sikkert gjort mye bra, men hvis motivasjonen ikke var at de gjorde det for Gud, det vil si at gjerningene bygget på fundamentet som er troen på Jesus Kristus, så har det ingen lønn! De kan ha vært til nytt for sine medmennesker, men så lenge det ikke bygget på grunnvollen som er troen på Jesus Kristus, så har det ingen lønn.

Så min konklusjon blir, at vi må slutte å fokusere så mye på hva hvert enkelt menneske gjør som vi mener er feil. Det er viktigere å fokusere på at vi skal leve i kjærlighet og omsorg for våre medmennesker - at DET er livets dypeste mening og hensikt, helt fra vår nærmeste familie, til jordens ende - og nettopp i den rekkefølgen!


Se og hør Nicolai Chevchuk sin korte preken (ca 20 min) om hva som er meningen med livet!

  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (hvis jeg skal kunne svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!

Først lagt ut: 05.08.13

Sist redigert: 02.09.13

Tilbake til oversikten