Kontaktskjema Mitt vitnesbyrd 5 x "Trygg Tro" (video)  Statistikk Vår slekt SRData

Kontaktinfo:

Anne Sofie og Sigbjørn Rønning
Strøget 196
4760 Birkeland

Mobil:
Epost:

OBS! Vi har ikke fasttelefon!
Slik finner du fram til oss:
Ta av fra E18 vest for avkjøringen til Lillesand,
der det står "Birkeland" (Rv 402).
Ta til høyre inn i sentrum (Rv 41),
og kjør gjennom sentrum.
Ta av ved blått skilt, se bilde ovenfor.
(Har du stor bil, så parker på parkeringsplassen til idrettsanlegget like før, se eget P-skilt.)



Om oss:

Jeg tror vi med stor troverdighet kan hevde at vi er tverrkirkelige:

1954 - 1981: Vi er begge vokst opp på gård i en Luthersk tradisjon med kristne foreldre. Jeg startet med søndagsskole i 1973.
1981 - 1984: På begynnelsen av 80-tallet ble vi med i "Fornyelsen", og ble døpt i Babtistkirken på Oppdal.
1984 - 1992: Oppdal Baptistmenighet ble Oppdal Kristne Senter, og vi hadde en husmenighet i Soknedalen der jeg underviste.
1992 - 1996: Trondheim Kristne Senter, der vi fikk vår "praksis", og ansvaret for 10 husgrupper med tils. 100 medlemmer.
1996 - 2003: Da TKS ble slått sammen med pinsemenigheten Betel i Trondhei, ble vi med over dit.
1997 - 2000: Jeg (Sigbjørn) var med i Lysbærerne, en organisasjon som virket i alternative miljøer som bibellærer og sjelesørger.
2003 - 2012: Samarbeide med Normisjon på Lundamo. Vaktmestre på Misjonshuset fra 2005 - 2012.
2006 - 2012: Medarbeider i Jesusnett (Normisjon) og medvirket i ca 100 TV-programmer for TV Visjon Norge

Her på Birkeland er vi nå medlemmer i Filadelfia (en pinsemenighet tilsluttet Filadelfia Vennesla).

Jeg er uføretrygdet på grunn av smerter etter amputasjon i 86, men driver fortsatt med data, mest webdesign, lyd og video. Se SRData
Anne Sofie er hjelpepleier på Birkenes sykehjem. 

Virksomheten:

Mitt kall har alltid vært å være bibellærer og sjelesørger.

Da internett kom med hjemmesider på slutten av 90-tallet begynte jeg å legge ut artikler fra bibelundervisning jeg hadde på 80- og 90-tallet. Tiden i Lysbærerne fra 1997-2000 gjorde at jeg fikk en unik erfaring og innsikt i den åndelige verden og New Age.
En stor del av min virksomher består i å skrive mail med folk på grunnlag av responsen fra disse artiklene. (Se statistikk)

Som bibellærer er jeg mest opptatt av å få mennesker fri fra lovtrelldom over til et liv i Ånden. Fra frykt og strev til å hvile i nåden.
Som sjelesørger fokuserer jeg på å ta negative tankemønstere til fange og gripe Guds løfte om at han vender alt til noe godt, Rom.8.28
Gjennom foredrag og seminarer kan jeg undervise om åndens verden og New Age, der jeg har en unik erfaring!

Les mer i mitt vitnesbyrd!


Sist oppdatert: 05.10.13
Tilbake til førstesiden

Tilbake til startsiden


Rønningan i Rissa


Bjørnli i Singsås


Jeg trives godt med barnebarna, og er av og til "dagpappa".


Eller ut på tur!