Statistikk:Her ser du utviklingen i gjennomsnittlig antall besøkende pr. dag.
PS! En besøkende registreres bare en gang pr dag, selv om han besøker nettstedet flere ganger.Her ser du utviklingen i gjennomsnittlig antall timer lyttet til pr. dag. (Enkelte dager har over 22 timer!)

Ukentlig: 5,5 (snittet) timer pr. dag blir 38,5 timer pr. uke. Mine artikler er på 20 min. i snitt, det blir 115 artikler hørt pr. uke.
Hvis man regner det om til en preken på 45 minutter hver søndag, tilsvarer det  51 tilhørere.Artikler som har vært med i "månedens 10 på topp" (tekstversjon av artiklene)

Artikkel / besøk i måneden Des 12 -
Mars 13
April Mai Juni Juli Aug. Sep. Sum
Depresjon (Arkiv + ny) 1058 327 265 213 272 118 204 2459
Helvete, finnes det? 1213 553 113 194 102 92 97 2364
Teosofi 347 322 492 156 331 ? 72 2084
Ånder, hva er det? 971 200 214 137 156 165 213 2055
Gjenferd 540 134 159 126 145 146 168 1359
Hjertekristendom 542 150 185 106 110 140 133 1222
Beskyttelse mot åndsmakter 475 110 122 88 113 110 115 1133
Engler 460 103 136 52 121 90 93 1110
Var Adam mann? 506 177 121 100 ? ? 126 1030
Mennesker før Adam? 356 134 ? 97 130 112 100 929
Gjelder loven fortsatt? 285 102 115 83 120 108 96 909
Kanalisering 286 98 113 77 105 102 94 875
Ekteskap og sex 118 80 96 79 103 96 100 672
New Age 192 81 117 94 94 83 ? 661
Multimediasiden (Video) ? ? 70 139 134 114 104 561
Reinkarnasjon 455 86 ? ? ? ? ? 541
Endetiden (ny+arkiv) ? ny 127 117 107 87 99 539
Evolusjonsbløffen 362 81 ? ? ? ? 85 528
Abrahams slekt 405 ? ? ? ? ? 81 486
Må vi gi tiende? 301 102 ? ? ? ? 72 475
Hvordan lese GT? 390 82 ? ? ? ? ? 472
Bitterhet 95 ? 97 78 95 100 ? 465
Guds ord, hva er det? 250 97 90 ? ? ? ? 437
Forsoning 173 78 ? ? 106 ? 74 431
Om oss ? ? ? 84 96 106 112 398
Tilgivelse ? ? ? 91 107 82 87 367
Åndskrefter for alle 106 ? 99 ? 110 ? ? 315
Den store forbannelsen 261 ? ? ? ? ? ? 261
Sorg 164 78 ? ? ? ? ? 245
Gnostisisme 207 ? ? ? ? ? ? 207
Maktmennesker - ny 104 ? ? 94 ? 198

? betyr at artikkelen denne måneden heller ikke var med i "30 på topp" og antall besøk er derfor ukjent.
-  betyr at artikkelen på det tidspunktet ennå ikke var lagt ut.Artikler som har vært med i 10 på topp i lydversjon (ut fra total tid - litt urettferdig mot de "korte" artiklene, men....)

Artikkel / hørt pr. mnd. varighet Des 12-
Mar 13
April Mai Juni Juli Aug. Sep. Sum
Ånder, hva er det? 37 126 16 15 18 16 6 28 225
Hjertekristendom 34 129 20 23 ? 23 ? ? 195
Helvete, finnes det? 17 80 18 26 22 17 ? 30 193
Guds ord, hva er det? 36 26 21 14 13 12 16 25 127
Filadelfia 23.06.13 (*) 46 - - - 16(ny) 42 39 21 118
Fri fra loven 46 24 12 15 10 7 6 29 103
Engler 21 20 18 9 ? 15 ? 29 90
Ledelse 8 48 ? ? ? ? 41 ? 89
Skam 18 24 16 15 16 ? ? ? 71
Gjenferd 17 39 ? ? 26 ? ? ? 65
Åndelig krigføring (b3) 27 ? 19 (rev) ? ? 14 14 15 62
Depresjon 14 30 ? ? ? 24 ? ? 54
Ansvarsfraskrivelse 21 19 13 ? 16 ? ? 18 53
Reinkarnasjon 16 52 ? ? ? ? ? ? 52
Tilgivelse 22 17 ? ? 16 ? 19 ? 52
Åndskrefter 18 29 ? 15 21 ? ? ? 50
Ekteskap og sex 18 38 ? ? ? ? ? ? 38
Bønn(4) etter Guds vilje 19 ? ? ? ? ? ? 34 34
Den store forbannelsen 17 34 ? ? ? ? ? ? 33
Satan, finnes han? 14 - 16 ? ? ? ? ? 31
Endetiden (Ny/Gml) 10/29 - 12 (ny) 10 ? ? 8 ? 30
Himlene 13 - 27 (rev) ? ? ? ? ? 27
Må vi gi tiende? 20 ? ? ? ? ? ? 27 27
Teosofi 8 26 ? ? ? ? ? ? 26
Kognitiv terapi (tankene) 13 - 21 (ny) ? ? ? ? ? 21
Vekkelse 19 - - - - (ny) 19 ? 19
Samvittigheten 20 ? ? ? ? 17 ? ? 17
En masse Kristuser 16 12 ? ? ? ? ? ? 12
New Age 18 ? ? ? ? ? 12 ? 12

* Lydfila fra talen i Filadelfia ligger også på hjemmesiden til Filadelfia, og der har jeg ingen statistikk.

PS! På grunn av varigheten (se grønn kolonne) må korte artikler høres veldig mange ganger for å komme i 10 på topp total spilletid.

Resultatet av dette er at mange korte artikler kan ha vært hørt flere ganger enn de lange som blir med i 10 på topp.


Statistikk på video:
Videofilene du kan se ved å gå til "Multimedia" ligger på egen server der jeg foreløpig ikke har statistikk.
Men besøkstallet på siden kan gi en pekepinn.


Først lagt ut: 08.04.2011 

Sist redigert: 03.10.13 (under arbeid)

Tilbake til oversikten