Beskyttelse og befrielse

    Hør artikkelen opplest, ca. 15 min   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

Etter mange henvendelser angående åndelige fenomener, skjønner jeg at folk vet skremmende lite om hvordan de skal beskytte seg, og hvilken autoritet vi har over åndsmakter.

Sjekkliste:

Her er en sjekkliste over omstendigheter som kan "invitere" urene ånder til å plage folk. Jeg kaller det "åpne dører" eller "ankerfester".

 1. Min erfaring er at den vanligste årsaken til at man blir plaget av åndsmakter, er
  psykiske problemer og lidelser. Les egen artikkel om grenselandet mellom psykisk og åndelig.
 2. Går de med bitterhet, hat eller hevnlyst til noen? Da må de tilgi! Ikke fordi ugjerningsmennene fortjener det, men fordi slike tanker og følelser ødelegger og åpner for demoniske krefter.
 3. Synes de synd på deg selv? Føler de seg som et "offer" for ting som har skjedd i livet?
  De kan sikkert ha gode grunner, men det åpner sinnet for urene åndsmakter! Tilgi!
 4. Har de vært i kontakt med, eller drevet med, spiritisme eller spådomskunster, slik som tarotkort, spå i kaffegrut, lest horoskoper, brukt oijabrett eller lignende? Det kan virke både ufarlig og spennende, men mange har fått alvorlige plager eller psykiske problemer etterpå.
 5. Tror de at "uforklarlige ting" er noe overnaturlig, at det er ånder, eller at de har "evner"?
  Oppmerksomhet og interesse for uforklarlige ting inviterer og gir næring til åndsmakter!
 6. Har de vært i kontakt med religioner, slik som Islam, Hinduisme, Buddhisme, Satanisme, Scientologi, Bahai, Hare Krishna, New Age, Jehovas Vitner eller andre som ikke forkynner Jesus rent og klart som frelser og Guds sønn?
 7. Har de brukt narkotika eller annen rus? Heroin og andre sterke stoffer er ille, men kokain, hasj og marihuana er like ille når det gjelder å "åpne dører" for urene ånder. Det kan dessverre henge i lenge etter at de sluttet! Visse medisiner kan ved feil bruk ha samme type bivirkninger.
 8. Har de kontakt med mennesker som driver med samisk ganning? Det samme gjelder kontakt med norrøne guder, afrikanske medisinmenn eller hedenske seremonier, ofringer o.l.
 9. Kontakter de de døde eller har kontakt med mennesker som driver med kanalisering
 10. Har de vært i kontakt med healer som ikke klart bekjenner Jesus som Frelser og Herre i sitt liv og som ikke gir Ham ære for det de gjør? Da kan de overføre urenhet - selv om de "helbreder".
 11. Snakker de negativt om Jesus eller de som tror på ham?
 12.  Banner de eller snakker rått og vulgært?
 13. Ser de skrekkfilmer, pornofilmer eller spiller voldelige eller "overnaturlige" dataspill?
 14. Har de seksuelle forhold, lyster eller fantasier som er utenfor de rammene Gud har satt for sex?

Alt dette virker som "hestelorten på flua"! Du skal ikke undres over at folk blir plaget hvis de har psykiske problemer, hat, bitterhet eller har hatt kontakt med noe som er urent overnaurlig. Hvis noe av dette gjelder, må de søke behandling, be Gud om hjelp, tilgivelse og nåde, og vende seg bort fra det urene. Mulig de har gjort ting i uvitenhet, men det skaper problemer likevel!

Åndelig sensitiv

Men noen er også mer åndelig sensitiv og kan merke den åndelige verden, uten at det har noe med disse tingene å gjøre. Her er noen mulige årsaker til det:

 1. Det kan være en gave Gud har gitt dem for å prøve ånder og hjelpe andre.
  (Det går an å be Gud om denne gaven, se 1.Kor.12.31)
 2. De kan ha vært utsatt for en alvorlig sykdom eller ulykke som brakte dem døden nær.
 3. De kan ha opplevd overgrep eller overfall - traumatiske opplevelser.
  Det kan være seksuelt, vold, krig, mobbing, stor urett, forfølgelse o.l.
 4. Mange opplever slikt etter at nære og kjære personer er døde.

Uansett hva årsaken til "åpningen" er, kan denne evnen legges i Guds hånd og enten stoppes, eller utvikles til et redskap for å hjelpe andre. 

Følelser kan lure oss!

Jeg hører mange si: "Jeg vet hva som er rent, for jeg føler at det er gode krefter!"
De spør: "Hvordan kan det som føles godt være feil?"

Da vil jeg bare bemerke:

Det føles godt å spise bare søtsaker - men kroppen kommer i ulage.
Det føles godt å ruse seg - men det blir bakrus og problemer av det.
Det føles sikkert godt å ha et eventyr på si, men det ødelegger ekteskapet.

På samme måte føles det både godt og hellig å ha kontakt med urene åndskrefter så lenge man er på lag med dem , eller å se på vold og porno, men det følger med seg en del konsekvenser som folk  ikke forstår sammenhengen i. 

Satan vil etterligne Gud, og han kan være ganske flink til å lure folk med sine lysende engler og forføreriske kjærlighetsånder. De får folk til å åpne dører til urene krefter, og forstår ikke sammenhengen. Derfor er veldig mange medier og healere selv plaget av sykdommer og psykiske lidelser som angst og depresjon, fordi de henter energi fra kilder de tror er rene, men som egentlig lurer dem og tapper dem selv for energi.

Bli frelst!

Hvis du ikke er frelst, må du bli det først! De rådene jeg gir nedenfor har liten mening hvis du ikke har tatt imot Jesus som Herre og Frelser i ditt liv. 

La meg bruke en lignelse for å forklare hvorfor. Hvis du er en norsk politimann og tror at du kan komme til USA i norsk politiuniform og begynne å arrestere folk der borte, tar du feil! Da ville du blitt arrestert og sendt tilbake til Norge! På samme måte må du være en "Jesu soldat" for å ha autoritet over urene ånder! Alene, i deg selv, er du et null i møte med slike krefter!

Les gjerne Ap.gj. 19.14- om de sju prestessønnene som prøvde å drive bort en ond ånd. De brukte til og med Jesu navn, men de var ikke frelst. Ånden i den besatte banket opp alle 7 og kledde dem naken!

Frykt ikke!

Det er viktig å forstå at seieren er vunnet på forhånd, slik at vi skal slippe å frykte og være i tvil! 

For frykt er åndenes våpen nummer én! Da Peter gikk på vannet, gikk det bra så lenge han ikke fryktet. Men da han begynte å se på bølgene, ble han redd, og begynte å synke.

Hvis du er klar over at du har den samme autoritet som stilte alle åndsmakter til spott og spe på korset, så vil du kjenne at frykten ikke har noen makt.  

Kol.2.15: Han kledde maktene og åndskreftene nakne
og stilte dem fram til spott og spe
da han viste seg som seierherre over dem på korset.


Åndene kan skremme deg, men ikke ramme deg! Men så snart du gripes av frykt og snur ryggen til, kan de ramme deg! For rusningen det snakkes om i Ef.6 er åpen bak! Hvis du gripes av frykt og snur ryggen til, er du åpen for angrep!

Bruk tid sammen med Jesus for å la denne tryggheten slå rot i deg. Bruk tid til bønn og bibellesing. Kanskje skulle du ta tid til faste av og til. For Jesus sa at det var enkelte ting som ikke lot seg drive ut uten bønn og faste. (Matt.9.29) Bruk tid til å innvie deg, koble deg på Jesu nærvær, "kle på deg rustningen". Hold på med det til du kjenner at "frykten for frykten" slipper taket!

Jesu blod

Husker du historien om da dødsengelen gikk gjennom Egypt og drepte alle førstefødte i husene der det ikke var strøket blod på dørstolpene? De som hadde blod på dørstolpene var trygge i sine hus.

Slik er det også med oss som tror på Jesus! Blodet på dørstolpene var et forvarsel om Jesu blod på Golgata. De onde maktene kan ikke skade oss! Jesu blod beskytter oss! Det er viktig å vite dette - stole på dette - kjenne den tryggheten det gir i møte med åndsmaktene.

Si til deg selv og åndeverden: "Jeg ikler meg Guds fulle rustning og beskytter meg i Jesu blod!"

Satan har rett til å teste oss!

Før jeg går videre, skal jeg forklare deg hvorfor Satan har fått en rett til å plage oss, selv om vi er kristene. Du skjønner at da Adam og Eva syndet, kom en forbannelse inn i verden. Faktisk medførte syndefallet av Satan fikk noen rettigheter som selv ikke Gud kan nekre ham, fordi menneskene valgte å lytte på slangen. Gud sier til Satan i:

1.Mos.3.15: Jeg vil sette fiendskap  mellom deg og kvinnen,  mellom din ætt og hennes ætt.
Den skal ramme ditt hode,  men du skal ramme dens hæl.»

Kvinnens ætt sikter til Jesus, han som knuste slangens hode på Golgata. Men legg merke til hva som står etterpå: "men du skal ramme dens hæl" Hør hva Jesus sier om Judas i

Joh.13.18b: Den som spiser mitt brød, løftet hælen mot meg.

Du skjønner, hælen er et symbol på svik og synd. Når det står (1.Mos.25.26) at Jakob holdt Esau i hælen da han ble født, så er det et forvarsel om at Jakob skulle benytte seg av Esaus svakhet for mat til å skaffe seg arveretten etter faren!

Så Satan har en rett til å prøve oss på våre svake punkter! Han er ute etter å hugge oss i hælen! Og Gud kan ikke nekte ham å gjøre det! Hør hva Jesus sier til  Peter i

Luk.22. 31-32a: Simon, Simon! Satan har krevd å få sikte dere som hvete.
Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte.

Ikke engang Jesus kunne hindre Satan fra å teste Peter for hans selvsikkerhet og store munn. Så vit at når Satan prøver oss, så har han alltid noe han vil teste hos oss! Og hvis vi fjerner denne "hælen" i vårt liv, vil plagene opphøre.

Huskeliste:

Så før jeg forklarer hvordan du kan be for å fjerne disse plagene, så skal jeg gi deg en huskeliste om hvordan du kan stenge vinduene som Satan benytter for å plage deg. Hvordan du kan fjerne "hælen" i ditt liv! For om du ikke fjerner disse åpningene, kan du bare be til krampa tar deg - åndene kommer ikke til å forsvinne. Og i tilfelle er det bare for en liten stund mens de drar rundt for å få med seg andre ånder som er verre! Hør hva Jesus sier:

Matt.12.43: Når en uren ånd farer ut av et menneske,
flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke.
44 Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.’
Og når den kommer dit, finner den huset ledig, feid og pyntet.
45 Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder,
verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der.
Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første.
Slik skal det også gå denne onde slekten.»


Så ikke be ånder om å forsvinne uten at du følger opp med å spore årsaken til at de angrep. Du kan lese om igjen lista i begynnelsen av artikkelen, men la meg gjenta noen viktige punkter:
 1. Bli frelst og få tilgivelse for syndene og få Jesus som Herre i hjertet.
 2. Tilgi alt som skaper bitterhet, hat og motvilje mot andre mennesker.
 3. Be om tilgivelse for ting som er gjort og som gjør at andre føler seg urettferdig behandlet.
 4. Kutt ut alt som har med spådom å gjøre, slik som horoskoper, tarotkort o.l.
 5. Slutt å se filmer eller spill dataspill som har med vold, sex og magi å gjøre, kast alt sånt.
 6. Slutt med alle seksuelle forhold eller fantasier som ikke er etter Guds skapte hensikt.
 7. Bryt kontakten med miljøer eller venner som driver med slike ting.
 8. Slutt å tro at alt uforklarlig er noe åndelig - overse det og ikke gi det oppmerksomhet.

Befrielse:

Ta tak i punktene i sjekklista og finn grunnen(e) til angrepet av urene krefter. Søk hjelp for psykiske problemer og ta et oppgjør med de andre tingene, og bryte på den måten makten til disse "åpningene". Deretter kan du be plageåndene forsvinne i Jesu navn!

Men dessverre er det her som med bønn for sykdom. Det er ikke alltid vi ser et resultat, selv om vi mener at alle mulige hinder er fjernet. Da må jeg bare si, at jeg forstår det ikke! Dette er et område jeg lengter etter å se mere resultater på, og jeg fortsetter å be selv om ikke alle blir fri ved første forsøk.

Men gi ikke opp! Forsett å la Gud peke på mulige åpninger, og hold ut i bønn om befrielse.
Lykke til!

  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Først utgitt 25.07.07
Sist endret: 20.09.13

Tilbake til startsiden