Alternativ behandling


    Hør artikkelen opplest, ca. 8 min   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

Vitenskapens arroganse

Vitenskap og skolemedisin vil ikke tro på noe annet enn det de selv kan forklare og forstå. Dette er så arrogant at de mister sin troverdighet bare ved å inneha en slik holdning, for det finnes tusenvis av dokumenterte bekreftelser på at folk blir friske på uforklarlig vis.

Bl.a. Svein Magne Pedersen har et formidabelt arkiv av dokumenterte helbredelser ved bønn. Likevel står det fortsatt fram mennesker som i sin arroganse hevder at det ikke finnes dokumenterte beviser for helbredelser ved bønn. De som sier sånt undergraver jo sin egen troverdighet.

Definisjoner

Men først må jeg vel prøve å definere hva jeg forbinder med uttrykket "Alternativ behandling".

I ordets egentlige betydning, betyr det vel en behandling som betraktes som et alternativ til skolemedisin eller annen tradisjonell behandling. Men grensene er flytende, for både akupunktur, homeopati og en del andre alternative behandlingsformer er i ferd med å bli "stueren" i de mer tradisjonelle miljøene. Så grensene er flytende og i stadig endring blant behandlere som etter hvert begynner å anerkjenne ting de enda ikke forstår. For det finnes mennesker som er ydmyke nok til å innse at ting fungerer selv om de enda ikke  forstår hvorfor.

Juks og placebo?

Jeg tror at en del mennesker tilbyr metoder og midler som bare virker ved at folk har tro på dem. Det finnes mennesker som er så kyniske at de utnytter lidende mennesker i nød for å tjene penger på å gi dem et håp når de har mistet håpet på andre metoder.

Vi kan si at det er kynisk og forkastelig. Men det er ikke sikkert det er bevisst? Og kanskje kan det være noen som blir helbredet bare ved å tro på det? Man kan kalle det placebo, men hvis man blir bra av det så er vel hensikten oppnådd?

Jeg ønsker ikke å henge ut noen bestemt her. Du får bare vurdere selv, om du f.eks tror at du får bedre blodomløp eller mer yteevne ved å ha ta på deg et armbånd med et spesielt symbol på.

Urene metoder:

Men hvis vi nå bare erkjenner at det finnes en stor gråsone hvor man verken kan bevise eller motbevise noe som helst, så finnes det faktisk en del metoder som baserer seg på åndelige krefter som ikke har sin rot i den kraften som Jesus ga oss gjennom sine sår på Golgata:
Jes.53.5: Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder.
Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.

Ap.gj.4.9: Når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning
mot en syk mann og blir spurt om hvordan han er blitt helbredet,
10 så skal dere alle, og hele Israels folk, vite dette:
Når denne mannen står frisk foran dere, er det ved navnet til Jesus Kristus,
nasareeren, han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde.
All behandling som involverer åndskrefter som ikke har sin kilde i dette, er urene. Når man begynner å behandle aura, eterlegeme, shakra og slike ting, så har man beveget seg så langt bort fra Jesus, at jeg vil fraråde folk å la seg behandle med slike metoder. Silvametoden og Reiki-healing benytter slike krefter.

(Se artikkel om åndskrefter som er tilgjengelig for alle)

Bivirkninger:

Jeg sier ikke at de ikke virker! Men min erfaring er at både de som utfører slik behandling og de som lar seg behandle av slike metoder, ofte får andre problemer etter hvert. Jeg ser lidelser som angst, depresjon, ME, fibromyalgi og psykosomatiske lidelser.

Det virker som metodene bare flytter problemene fra ett område til et annet, og at de som utfører slik behandling tapper sin egen energi til de selv blir syke. Noen synes å unngå slike bivirkninger, men det kan bare være et spørsmål om tid. Det kan gå mange år før baksmellen kommer. Dette sier jeg ut fra alle de som har kontaktet meg via dette nettstedet og som har fortalt om sine plager. Og det tar dem mange år å bli friske igjen, noen er ødelagt for livet.

De verste tilfellene jeg kjenner har medført plager som psykiatrien ikke kan behandle. Det er plager som jeg vil si er på grensen til demonisk virksomhet. Det kan også aktivere bankelyder og gjengangere i huset der de bor. De kan høre stemmer og ha vrangforestillinger. Psykiatrien kaller det "paranoia" eller "skizofreni". Og det er mennesker som har vært til behandling hos healere som virket som verdens hyggeligste mennesker.

Årsaken til dette kan være det som Jesus advarer mot i
Luk.11. 24 Når en uren ånd farer ut av et menneske,
flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men uten å finne det.
Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg forlot.’
25 Og når den kommer dit, finner den huset feid og pyntet.
26 Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder,
verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der.
Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første.»

Når det vonde forlater et menneske etterlater det seg et tomrom, og hvis dette tomrommet ikke fylles med noe, kommer de gamle plagene tilbake i enda verre form, og har med seg enda flere og andre plager.

I første omgang må Jesus få komme inn og fylle det store tomrommet i mennesker som bare Han kan fylle. For det andre kan det være at sykdommen eller plagene har sitt opphav i en ubalanse i dette menneskets liv, og da må dette tas tak i, ellers kommer bare plagene tilbake.

Vanskelig å vite

Det er vanskelig å vite om en behandler er i kontakt med åndelige krefter, eller om han bare benytter metoder som påvirker vårt nervesysten på en måte vi ikke kan forklare. Akupunktur, akupressur og fotsoneterapi kan f.eks være helt uskyldig hvis det bare utføres som behandling av nervepunkter. Men hvis behandleren er i kontakt med åndelige hjelpere og kanaliserer kraft fra disse, blir det urent

På samme måte kan meditasjon og yoga være helt ufarlig hvis det benyttes som en metode for å slappe av og få balense i sinn og kropp. Men hvis man begynner å benytte mantra eller prøver å oppnå kontakt med andre åndelige ting enn Jesus, blir det urent. 

Så det er ikke så enkelt som å si at den og den metoden er trygg, eller om det er urent. For ofte avhenger dette mer av hva behandleren eller lederen tror på. Derfor vil jeg ikke legge ut noe "svarteliste" over urene metoder. De som åpent erkjenner at de benytter hjelpere eller åndelige krefter som ikke er fra Jesus, sier seg selv at vi skal holde oss unna.

Prøv åndene!

Hvis du vil være trygg, så hold deg borte fra alt du ikke er helt sikker på. Er det påvirkning av nervebaner som skolemedisinen enda ikke har forstått, eller setter det deg i kontakt med åndskrefter du bør unngå? Og er du usikker, vil du uansett blokkere for virkningen av behandlingen.

Gå i bønn og spør Jesus. La han tale til hjertet ditt. Kjenn etter om denne indre freden som går dypere enn bare følelser og meninger. Vær ærlig helt inn i det dypeste av ditt hjerte om dette er noe du tror er rent, og ikke la håpet om å bli frisk bringe den stemmen til taushet. For selv om det virker i første omgang, kan du risikere å få bivirkninger som er verre enn den opprinnelige plagen etter hvert!

(Les artiklene om Hva er ånder og  beskyttelse og befrielse fra urene åndskrefter)


  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (hvis jeg skal kunne svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!

Først lagt ut: 20.04.2013

Sist redigert: 05.06.13

Tilbake til oversikten