Er det mulig å snakke med de døde?

    Hør artikkelen opplest, ca. 12 min   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

Etter mange spørsmål om det er mulig å snakke med de døde, har jeg valgt å legge ut en egen artikkel om emnet. Den bør leses i sammenheng med de andre artiklene om åndeverden her på nettstedet, spesielt:
Gjenferd, finnes de?

Jesus på berget:

Det er to historier fra Bibelen som kan virke som om det er mulig å få kontakt med avdøde menneskers sjeler. Den ene er da Moses og Elia viste seg på fjellet sammen med Jesus:

Luk.9.30-31: Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia.
De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få,
om det han skulle fullføre i Jerusalem.


For det første må jeg bemerke at Jesus ikke spurte dem til råds om noe, eller på noen annen måte benyttet dette møtet slik vi vet medier praktiserer.

Men det er ikke poenget. Faktum er at verken Moses eller Elia var død! De var tatt bort fra jorden av Gud selv!

Det står i 5.Mos.34.6 at det var Gud som begravde Moses, og ingen visste om hans grav. Ingen hadde sett at Moses døde! De antok at han var død, men visste det ikke. I Judas brev 1.9 ser vi at engelen Mikael var i kamp med mørkets engler om Moses sin kropp - det står ikke at kroppen var død. Det finnes fragmenter av gamle skrifter som sier at Gud tok Moses levende opp til himmelen.

Enda tydeligere er det med Elias, for der står det klart at han ble tatt opp til himmelen i levende live!

2.Kong.2.11 Mens de gikk der og snakket sammen,
kom det brått en ildvogn med ildhester foran og skilte dem fra hverandre.
Og Elia fór opp til himmelen i stormen.


Derfor tror jeg de hadde en spesiell stilling i åndeverden som gjør at jeg ikke vil ta dette som bevis for at vi kan komme i kontakt med avdøde mennesker. For Bibelen forteller oss at de døde ikke kan komme i kontakt med de levende, slik som historien om den rike mann og Lasarus (Luk.16.19-), og i

Fork.9.6b: Aldri mer skal de få del i alt det som skjer under solen.

Dette forteller oss at de døde aldri mer skal komme i kontakt med de levende, verken gjennom kanalisering eller reinkarnasjon.

Saul i EnDor

Det andre skriftstedet er fra 1.Sam.28 der Saul går til ei spåkvinne i En Dor og vil mane fram profeten Samuel fra de døde. Når vi leser om dette, ser det ut som det det virkelig var Samuel som viste seg.

Det verserer ulike teorier om dette blant teologer. Noen tror kvinnen drev skuespill, for det står ikke at Saul så ånden - han fikk beskrivelsen fra kvinnen. Og det er jo mulig hun visste hvordan Samuel så ut og hva han hadde sagt til Saul mens han levde. Men dette er argumenter som gjerne kommer fra folk som ikke tror på kontakt med åndeverden i det hele tatt.

Så er det de som tror at dette er unntaket som bekrefter regelen om at døde ikke kan komme i kontakt med levende, for alt er mulig for Gud, sier de. Svarene som kommer fram er også helt i tråd med det Gud har sagt gjennom Samuel mens han levde, så en slik forklaring kan jo virke sannsynlig.

Men personlig heller jeg til den forklaring at dette var et dyktig iverksatt lureri fra Satan. Vi skal huske at menneskene på den tid ikke kjente til at det fantes noen Satan. Dette ser vi klart i Jobs bok., der vi ser at Satan plaget Job mens Job trodde det var Gud som sendte plagene.

Så selv om det var Satan som stod bak, kunne de tro at det var Gud! Og da ånden viste seg for kvinnen brukte hun det hebraiske ordet "elohim" som betyr "guder" om det hun så. Hun oppfattet det hun så som noe guddommelig, men på samme måte som Job manglet hun kunnskap om Satans eksistens og virksomhet og tolke dette som Gud!

Og bare for å si det med det samme, så er dette den samme manglende innsikten som gjør at medier også blir lurt til å tro at de har kontakt med avdødes sjeler. Og denne manglende innsikten har gjort at mange teologer også har trodd at dette kunne være Samuel.

Ånder som ligner

Det første som tyder på at dette ikke var Samuel, men en demon som utga seg for å være han, finner jeg i

1.Krøn.10.13-14: Slik døde Saul fordi han hadde vist troløshet mot Herren
og ikke hadde holdt seg etter Herrens ord,
og fordi han hadde rådspurt dødningeånder istedenfor å søke råd hos Herren.
Derfor lot Herren ham dø og lot kongedømmet gå over til David, Isais sønn.


På engelsk brukes uttrykket "familiar spirit" - "en ånd som ligner". Underforstått at det er ikke den avdøde - det er en ånd som ligner den avdøde. Det hebraiske ordet betyr "vannflaske av skinn". Det vil si et ytre som har et innhold (container/beholder). Dette ytre er det vi ser - men innholdet er skjult. Åndene inntar et ytre som ligner en avdød, men den urene ånden skjuler sitt sanne vesen bak dette ytre skallet!

Og hvis Samuel ble sendt av Gud for å irettesette Saul, hvorfor står det da at Saul ikke søkte råd hos Herren? Hvis budskapet som kom var fra Herren, blir jo dette en selvmotsigelse!

Så kan du spørre: Hvis Saul søkte råd hos Herren, hvorfor svarte ikke Herren da? For det første så hadde Saul syndet slik at Herrens ånd hadde forlatt ham. (1.Sam.16.14). For det andre spurte ikke Saul egentlig om hva Herren ville. Saul ville bare ha Herren til å velsigne sine egne planer. Og da er det mange som har opplevd at Gud holder seg taus inntil man ydmyker seg! Derfor fikk han ikke noe svar.

Ordet "ånd som ligner" finnes 17 ganger i den hebraiske grunnteksten, og 16 ganger brukes det for å forby mennesker å søke råd hos slike ånder. Én gang (Job.32.19) er det oversatt med "skinnsekker". Og i den sammenhengen er det et bilde på at det Job har i sin ånd vil ut! Slik er det med disse åndene. De har et innhold som vil ut!

5.Mos.18.11-  Ingen må drive med besvergelser,
spørre gjenferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde
.
12 For alle som gjør slikt, har Herren avsky for,
og det er på grunn av slik styggedom Herren din Gud driver folkene bort fra deg.
13 Helhjertet skal du være i forholdet til Herren din Gud.
14 Disse folkene som du skal drive ut, hører på tegntydere og spåmenn.
Men deg har Herren din Gud ikke gitt lov til slikt.


Igjen vil jeg minne om at de manglet innsikt i Satans eksistens og lureri på den tid. Derfor er det skrevet som om dette var mulig, men Jobs bok og noen andre steder viser oss at de manglet innsikt. (Les "Hvordan lese GT") Og uansett hva man tror om seansen i En Dor, så er Bibelen klar på at slik praksis er strengt forbudt!

Satan er ikke dum!

Til de som vil bemerke at budskapet stemte med det Samuel hadde sagt mens han levde, vil jeg bare si at Satan er ikke dum! Hvis han vil utgi seg for å være Samuel, vil han jo ikke bli avslørt! Som vanlig tar han 90% sannhet og blander inn 10% dødelig løgn! Det ble slik ånden sa. Men hvem vet om historien ikke kunne blitt annerledes hvis Saul ikke hadde gjort dette?

Det er spesielt ett moment som viser at det her gikk veldig galt! Vi vet at på den tid var Sauls sønn, Jonatan, venn med David, selv om faren ville drepe David. Jonatan var også sterkt salvet av Gud og hadde gjort mange storverk. En gang sa han til sin venn David:

1.Sam.23.17: «Vær ikke redd!» sa han. «Saul, min far, får ikke tak i deg.
Du skal bli konge over Israel, og jeg skal være nest etter deg. Det vet også min far Saul.»


Men vi vet at Jonatan ble drept sammen med Saul dagen etter at Saul hadde vært i EnDor. Jonatans profeti gikk ikke i oppfyllelse. Dette forteller meg at åndens profeti om at Saul skulle bli drept sammen med sine sønner dagen etter var et verk av Satan. Dette er ikke et bevis på sann profeti, men det viser at Satan profeterte sin egen plan om å drepe Saul og Jonatan. Gud hadde nok forlatt Saul, men han hadde egentlig tenkt at Jonatan skulle regjere sammen med David. Dette klarte Satan å forhindre ved å utgi seg for å være Samuel i EnDor.

Hvem vet hva som kunne skjedd dersom David hadde fått regjere sammen med sin åndsfylte venn? I 1.Sam.14.6 ser vi at Jonatan, i en alder av ca 15 år, hadde drept 20 filisterkrigere alene! Det kunne blitt et kongerike som hadde feid fiendene av banen! Men på grunn av Saul som benyttet kanalisering, ble dette forhindret! Det hele ble en åpning for Satan til å myrde og ødelegge!

På samme måte blir mennesker som søker råd hos de døde lurt og bundet av Satans innflytelse. De får høre så mye sannhet at de tror det hele, og så åpner de seg for Satans planer om å ødelegge deres liv!

Konklusjon:

Legg merke til at den eneste opplysningen som kommer fram og som ikke var kjent fra før, var detaljen om at Saul og hans sønner skulle dø dagen etter. Og dette er også det som gjorde at Jonatans profeti ikke gikk i oppfyllelse. Riktig nok burde ikke Jonatan blitt med faren denne dagen, men det er et annet tema.

Ved å kontakte urene ånder åpner man seg for deres innflytelse. I tillegg beveger man seg utenfor Guds beskyttelse med sitt liv, og det kan få fatale følger!

Jeg har aldri søkt råd hos slike ånder, men jeg har blitt kontaktet av dem! En gang viste det seg en ånd for meg som lignet en mann jeg kjente igjen fra et bilde, men jeg visste at denne mannen var død. Den begynte å si ting til meg som lignet et profetisk budskap. Men jeg kjente at budskapet var feil. Så jeg sa til ånden: "Du er ikke den du utgir deg for, du er en demon! Forsvinn i Jesu navn!" Da forvandlet den utseende til en demon og forsvant mens den hylte av smerte som om den hadde blitt pisket!

Og jeg husker en gang jeg skulle fjerne et gjenferd fra et hus. Dette var faktisk før jeg visste at gjenferd var onde ånder som utga seg for å være en avdød. Da jeg ba det forsvinne i Jesu navn la jeg merke til at det forvandlet seg til noe svart da det forsvant. Så før jeg forstod dette fikk jeg et bevis for at dette er mørkets krefter.

Jeg tviler ikke på at de som søker å snakke med de døde møter ånder som ser ut som de avdøde, som har all kunnskap om de avdødes utseende, liv og tanker, og snakker som om de er den avdøde. Det vet jeg fra egen erfaring! Men følgen av slik praksis kan bli fatal, for det er ikke de avdødes sjeler vi får kontakt med, men Satans demoner som utgir seg for å være en avdød.

  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Hør et sterkt vitnesbyrd fra ei som har vært medium!

Hør vitnesbyrdet fra ei som var både heks og satanist

Først lagt ut: 04.06.2011 

Sist redigert: 15.02.13

Tilbake til oversikten