Gjenferd, hva gjør vi med dem?

    Hør artikkelen opplest, ca. 17 min
Se video om ånder og gjenferd på Multimedia
(nummer 4 fra venstre)
  Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

Etter at jeg i 2004 la ut en del stoff om Hva er ånder , har jeg fått mange henvendelser fra mennesker som opplever "kontakt" med åndelige og overnaturlige fenomener. Programmer som "Åndenes makt" har aktualisert dette, og ikke minst debatten rundt om det er mulig å snakke med de døde. 

Hva er et "gjenferd"?

Noen kaller det "gjenferd", andre bruker "gjenganger, etterganger, spøkelse, skrømt" o.l. Vi tenker på noe som manifesterer seg ved synlige eller hørbare fenomener, kulde eller følelse av berøring. Eller ting kan flytte seg, dører låses og åpnes, lys og elektriske apparater kan forstyrres eller slå seg av og på.

Det som gjør at vi tenker at dette er de avdødes sjeler, er at de opptrer på en måte som ligner, og de kan meddele ting som bare den avdøde kunne vite. Jeg har selv opplevd dette. Jeg har fått "kontakt" og sett og hørt ting som de som bodde i huset helt entydig kunne bekrefte gjaldt en avdød, for dem kjent, person.

Det er tydelig at det er noe som "henger igjen" etter disse avdøde personene, ettersom utseende og opplysninger stemmer. Og jeg må innrømme at jeg derfor tidligere trodde at det kunne være de avdødes sjel.  Etter hvert fikk jeg se at dette hadde andre forklaringer. (etter juni 2010)

Veldig ofte kan det bekreftes at det har opholdt seg personer med tragiske skjebner på dette stedet. Hat, bitterhet, psykiske plager, incest, overgrep, tragiske hendelser, eller drap. Men det kan også ha foregått urene åndelige ting der, slik som spådomskunst, kanalisering, healing eller andre urenheter.  Ofte ser jeg at "gjenferdene" dukker opp etter at slik uren aktivitet har blitt utført. Det maner dem fram!

Noe henger igjen

En måte å se dette på, er å tenke seg et hus som står igjen etter en avdød person. Dette huset bærer preg av den som har bodd der. Gjenstander, møbler, rot og rask, og ting i skuffer og skap som gjenspeiler personligheten til den som har bodd der.

Disse atmosfærene skiller seg fra "gjenferd" ved at man ikke kan få "kontakt" med dem, vi kan ikke spørre dem om noe eller se dem. Jeg tror det er tilfeller der det ikke har vært noen urene ånder og "benyttet seg" av denne atmosfæren enda. Likevel kan det drives bort!

Slik tror jeg vi kan tenke oss at åndsatmosfærene et menneske etterlater seg kan være. Men når en uren ånd finner ut at den skal ikle seg disse atmosfærene/minnene, har vi et "aktivt" gjenferd - en "familiar spirit" - en ånd som ligner/etterligner.

Men det kan også henge igjen en atmosfære av fred og trygghet på et sted der det har bodd gode mennesker som har bedd mye til Gud. Slike åndelige atmosfærer er helt ufarlige.

Det kan også hende at det henger igjen andre "ufarlige" spor som minner om den avdøde. Lukt av pipetobakken, parfymen o.l. Så lenge dette ikke er ubehagelig eller prøver å framtre som en "person", er det ufarlig. Men den avdødes sjel er der ikke lenger!

Noen mener at alt et menneske har gjort, sagt og opplevd henger igjen i den åndelige verden som "minner". Noen kaller det "matrix". Dette kan også forklare reinkarnasjon.

Det kan ikke være den avdødes sjel!

Et fenomen jeg har erfart, har vist meg at det ikke kan være snakk om sjelen til en avdød.  Jeg har noen ganger merket en slags stemning i et rom. F.eks. en stemning av uhygge, frykt, sorg osv. Det kan f.eks. ha vært noen som har krangla i dette rommet, og da kan det "henge igjen" en "ånd av strid". Dette kan være atmosfærer som henger igjen etter levende personer som har forlatt rommet! Da kan det umulig være deres sjel som er der, men en atmosfære, et slags "minne"!

Jeg tror "gjenferd" er urene ånder som har fanget opp åndsatmosfærer fra avdøde mennesker.  Så når vi får kontakt med en slik ånd, vil den framstå med alt det dette mennesket har opplevd gjennom livet. Derfor er det lett å trekke den konklusjon at dette er et avdød menneskes sjel.  Slike ånder kan befinne seg på et fysisk sted og manifestere seg som et "spøkelse".  Men menneskenes sjeler er borte for alltid!

Grunnen til at urene ånder gjør dette, er at de vil ha oppmerksomhet og kontroll. I utgangspunktet står det onde krefter bak de onde hendelsene som rammet dette mennesket mens det levde.

De avdødes sjeler er ikke her!

Det kan være at disse avdøde menneskene hadde opplevd skjebner av urett, overgrep, sorg, svik, hat, misunnelse, sjalusi, bitterhet , skyldfølelse, skam osv. Det er åndsatmosfærer etter mennesker som ikke var villige til å tilgi, eller forsone seg med sitt liv og det som skjedde. Jeg har opplevd at de har sagt at de ville oppnå det som de ikke klarte å forsone seg med eller fullføre mens de levde. Men dette menneskets sjel er ikke på jorden lenger, sjelen er enten i paradis eller i dødsriket . 

I Luk.16.19- leser vi historien om den rike mann og Lasarus som  døde. Lasarus kom til Paradis, til Abrahams fang. Den rike kom til dødsriket. Og vi leser at den rike gjerne ville at Lasarus skulle dra tilbake til de levende og fortelle om dødsrikets gru. Vi skjønner av dette at verken den rike mannen eller Lasarus kunne dra tilbake å advare dem. Det var umulig! Og i Forkynneren 9.6 står det om de døde: "Aldri i evighet skal de få del i alt som skjer under solen." Det utelukker også reinkarnasjon.

Avslører seg

Både jeg og andre jeg har snakket  med, har erfart at slike syner av en "avdød" plutselig har endret utseende til en demonisk ånd. Det sier meg at urene ånder har ikledd seg et avdød menneskes skikkelse for å få innpass eller innflytelse i den fysiske verden, Men så "røper" de seg.

En gang dukket det opp en skikkelse som jeg straks gjenkjente som en avdød, fordi jeg hadde sett bilder av ham. Han sa noe til meg som lignet et profetisk budskap, men jeg kjente at dette ikke var fra Gud. Så jeg sa til den: "Du er ikke NN, du er en demon!" Straks endret den utseende til en demon, hylte og forsvant.

Ei dame jeg kjenner fikk se sin avdøde far sitte i en sofa, med ryggen til. Men så snudde han seg, og da så hun at det var en demon. Hun hadde ikke kunnskap om dette, og ble naturlig nok meget redd. Da er jeg glad at jeg kan berolige folk med at det ikke deres kjære avdødes sjel som er blitt til en demon!

Psykologiske forklaringer?

Når vi drømmer, "møter" vi mennesker og skapninger og opplever de underligste ting. Det er ofte et produkt av ønsketenkning, ting vi frykter, eller ting vi lurer på. Eller det kan være bearbeidelse av opplevelser.

Hvis slike tanker fra underbevisstheten kommer til bevisstheten i mer våken tilstand, kan det oppleves som ånder eller gjenferd. Avdøde kjære kan "vise seg" fordi de finnes så konkret i vår underbevissthet. Frykt eller sterke ønsker kan bli så overveldende at de fremskaffer  "syner" om at det skjer.

Jeg ser ikke bort fra at mange "syner" av "spøkelser" kan forklares ut fra slike mekanismer i vår psyke. Men jeg tror dette også er et grenseland, en "port" til at onde ånder utgir seg for å være en avdød for å få kontakt med den fysiske verden. Tror vi på det, kan vi gi næring til ånder som kan benytte seg av dette.

Men vi vet at mange slike fenomener har fysiske manifestasjoner som utelukker en rent psykologisk forklaring, slik som dører som åpnes og lukkes, lys som slåes av og på. Og når f.eks. jeg som aldri har kjent den avdøde får detaljerte opplysninger om denne, kan det umulig være min underbevissthet som informerer meg. I dette grenselandet må både psykologi og åndelige ting forstås for å forklare det som skjer. Kristne har alt for lett for å kalle ting de ikke forstår "demonisk". 

Sjel eller ånd?

Noen ganger omtales de døde som sjel, andre ganger som ånd. 

Åp.6.9: Da Lammet brøt det femte segl, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slått i hjel for Guds ords skyld og for det vitnesbyrd de hadde. 

Apg.7.59: Mens de steinet Stefanus, bad han og sa: "Herre Jesus, ta imot min ånd." 

Jeg tror at vår ånd er noe vi har med oss fra Gud når vi fødes inn i denne verden, mens vår sjel er vår personlighet som utvikles gjennom livets erfaringer, som vi til en viss grad har med oss inn i evigheten. De vantro har med seg både gode og dårlige sjelelige egenskaper, mens vi som har tatt imot Jesus blir renset, slik at bare de gode egenskapene blir med inn i evigheten. Les. Åp.7.14.

Ordet "sjel" er "psyche" på gresk. Det er vår personlighet, våre tanker, ønsker, vilje, erfaringer, vårt innerste som gjør oss til den personen vi er. Denne delen av oss forlater denne jord sammen med vår ånd når vi dør, og kan aldri mer komme i kontakt med levende mennesker.

Gud har gjort oss til åndelige vesener (i motsetning til dyrene) slik at vi har muligheten for kontakt med den åndelige verden. På denne måten er vi, eller har vi, en ånd.

1.Kor.15.46: Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige.

Men den åndelige verden har også ånder som har evig eksistens og som følger med i alt som skjer på jorden. De vet og husker alt! Og de urene åndene ønsker kontakt med den fysiske verden. For å oppnå det må de benytte mennesker som lar seg bruke til medium. Og en av metodene de bruker for å lokke mennesker til sin oppmerksomhet, er å utgi seg for å være en avdød person.

Viktig advarsel!

Jeg tror altså at spøkelser er urene ånder med kunnskap om avdøde mennesker. De som lar seg lokke til å bruke dem som veiledere kan derfor, uten å skjønne det selv, bli tjenere for mørkets krefter! Det er avgudsdyrkelse.

Hvis du har kontakt med slike fenomener, skal du ALDRI spørre dem til råds om noe i ditt liv,  benytte dem som "hjelpere" eller betrakte dem som veiledere eller kilder til kunnskap. 
Du må ALDRI holde på med dette fordi det er spennende - det vil ødelegge deg! Og du må ALDRI kommunisere med dem hvis du ikke tror på Jesus, og er beskyttet i Hans blod, og Hans "fulle rustning".  Og hvis du er redd, skal du ALDRI oppsøke slike ting. Frykt er deres våpen, makt og inngangsport.

Hvis du har slike opplevelser, så er det bare en ting du må tenke på: Å få dem fjernet!

NB! Men du må heller ikke blande sammen slike fenomener med Guds engler som kan vise seg for oss, slik at du mister det Gud vil gi deg gjennom dem, for engler er en virkelighet! Du må lese artikkelen "Hva er ånder" for å skjønne hva som er forskjellen på en uren ånd, og en engel! Les også artiklene om engler og om syner og åpenbaringer.

Gjenferd i Bibelen!

Hva sier Bibelen om gjenferd?

Matt.14.26: Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de redde.
"Det er et gjenferd!" sa de, og skrek av angst.
(Også i Mark.6.49)

Her brukes ordet "phantasma", som kan oversettes med gjenferd, tilsynekomst, skrømt, spøkelse eller ånd. Det er i slekt med ordet "phaneros" som betyr "å vise seg", "komme til syne". Det som kommer til syne er en ånd. Ånder som ellers er usynlige, kan bli synlige, både urene ånder, og engler.

Men Jesus beroliget dem - ikke ved å benekte at ånder kan vise seg, men ved å forsikre dem om at det var Han. 

Forbudt område!

Bibelen sier klart at det er forbudt å mane fram ånder eller spørre døde til råds.  

5.Mos.18.11: "Ingen må drive med besvergelser,
spørre gjenferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde."

Les om kanalisering og da Saul søkte råd hos de døde.

Hvordan drive dem bort:

NÅ, kan vi begynne å snakke om hvordan du kan drive dem bort. Når du kjenner din autoritet i Kristus og den tryggheten blodet og den fulle rustningen gir, så kan vi begynne å snakke om å utøve autoritet over åndsmakter! (Les: Hvordan beskytte seg)

Når du kommer til et sted, eller en person, som er plaget av slike ånder, kan du kanskje først gjøre som Jesus, å spørre hva de heter. Dette kan gi en forklaring på hva slags åndsatmosfærer det er de benytter seg av. Dette vil hjelpe deg til å gi konkrete befalinger. Men du skal ikke tro på alt de sier. De kan f.eks. påstå at de har en rettighet til å være der, eller at de bare vil godt eller hjelpe menneskene. De er løgnere, og har ingen rettigheter. De mistet alle sine rettigheter etter at Jesus beseiret dem på korset. Du skal ikke la deg påvirke av deres argumenter eller trusler om hva de vil hevne hvis du driver dem bort. Dette sier de bare for å skape frykt, og de vet at hvis du frykter, gir du dem makt! De er løgnere!

Men du trenger ikke å spørre, i alle fall hvis du ikke har gaven til å se eller prøve ånder. Likevel kan du be det bort og beskytte rommene.

Så befal dem å forsvinne i Jesu navn! Jesus sa aldri HVOR de skulle dra, bare en gang lot ham dem dra inn i en svineflokk. Men husk at Jesus enda ikke hadde beseiret dem på Golgata da. Derfor skal vi ikke innfri noen av deres ønsker. Bare befale dem å forsvinne og gjerne proklamere at alle deres trusler eller såkalte rettigheter er ugyldige og maktesløse! Hvis de spør hvor du vil de skal dra, så send dem til Dødsriket!

Etterpå ber du om at Guds fred og Jesu kjærlighet fyller rommet, huset, stedet eller personen. Stryk hendene langs dørkarmer og vinduskarmer og si: "Jeg beskytter dette stedet/personen med Jesu blod så ingen vonde makter igjen kan ha innpass her!" - eller noe sånt. Syng gjerne lovsanger, salmer, les bibelvers eller be fadervår. Fyll stedet med Guds nærvær.

Remedier?

Noen bruker kors, lys, Bibler eller noe annet som de mener kan beskytte mot det vonde. Dette har sin effekt bare gjennom den troen de har på at det skal virke. Derfor KAN det virke. Det samme gjelder ritualer, vievann, røkelse og slike ting. Men alt dette er bare hjelpemidler for vår tro. Det er troen som virker!

Derfor skal du gjøre det på den måten DU har tro for! Ikke heng deg opp i metoder!

Utfordring!

Som kristne har vi den ekte, sanne, kraft til å helbrede mennesker og drive bort urene ånder. Og vi har de rette kanalene til engler fra Himmelen, ikke "lysets engler" fra avgrunnen! La oss stå fram og møte menneskers behov og spørsmål om det overnaturlige.

Jeg får stadig henvendelser fra mennesker som ønsker svar på åndelige fenomener som kristne ikke snakker om. Jeg har erfaringer som gjør at jeg kan svare på mange spørsmål, og jeg har en solid forankring i Bibelen og min tro på Jesus Kristus som verdens eneste frelser!


  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Først utgitt 14.02.07
Sist redigert: 14.11.11

Tilbake til oversikten