Profeti eller spådom?

    Hør artikkelen ca. 19 minutter   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!


Til alle tider har menneskene ønsket å få vite hva som skal skje i framtida.
De har gått til åndemanere, stjernetydere, synske, spåkoner og spåmenn av ulike slag.

Tenk over dette:

Hvis man søker kunnskap om framtiden, vil det man får høre få makt over framtiden.
Ikke bare ved at våre forventninger styrer vårt liv mot en oppfyllelse,
men vi lar kilden til opplysningene få en makt over vårt liv som medfører oppfyllelse.


Du gir kilden makt over ditt liv!

Hvis det som blir sagt om din framtid kommer fra en åndelig kilde, har du - ved å lytte på denne kilden - gitt den makt til å la dette skje i ditt liv. Om du IKKE hadde lyttet til dette, er det slett ikke sikkert at dette ville ha skjedd! Og dette er en sannhet som gjelder enten kilden var Gud, eller urene ånder.

I min artikkel "Er det mulig å snakke med de døde" viser jeg hvordan Guds profetiske kall over Jonatan ble brutt og erstattet med et dødsbudskap fra en Satanisk ånd som utga seg for å være den avdøde profeten Samuel. Gud hadde latt Jonatan vite at Hans plan for hans liv var at han skulle bli Davids nærmeste medarbeider og venn når David ble konge (1.Sam.23.17). Men fordi Saul spurte en spåkvinne til råds, kom det et profetisk budskap som sa at Saul og Jonatan skulle dø dagen etter. Slik ble det også. Fordi de hadde oppsøkt denne ånden, endte det med døden for Jonatan i stedet for å bli kongens venn.

Og merk deg at det denne sataniske ånden sa, stemte til minste detalj. Men hadde de ikke oppsøkt denne åndemanersken, hadde Jonatan fått leve og blitt Davids venn og medarbeider, slik Gud hadde ønsket..

Så jeg påstår ikke at horoskoper og spådommer ikke går i oppfyllelse. Tvert imot er det mange eksempler på at det blir slik det er sagt. Det er nettopp det som er min advarsel! For poenget mitt er at livet kunne blitt annerledes om man ikke hadde oppsøkt slik spådom.

Derfor vil jeg advare deg som leser horoskoper, som spår i Tarotkort, ser i krystallkule, bruker oijabrett  eller på annen måte prøver å få svar fra åndelige kilder om hva som skal skje i framtiden. Det som kommer fram i slike budskap kan gjerne gå i oppfyllelse. Men det kan dessverre bli noe helt annet enn det Gud hadde planlagt for ditt liv.

Bibelen er helt klar på at vi ikke skal søke slik kunnskap:

5.Mos.18.11-  Ingen må drive med besvergelser,
spørre gjenferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde.
12 For alle som gjør slikt, har Herren avsky for,
og det er på grunn av slik styggedom Herren din Gud driver folkene bort fra deg.
13 Helhjertet skal du være i forholdet til Herren din Gud.
14 Disse folkene som du skal drive ut, hører på tegntydere og spåmenn.
Men deg har Herren din Gud ikke gitt lov til slikt.


Grunnen til disse advarslene er ikke bare at slik praksis kan føre våre liv bort fra Guds plan, men også at det er avgudsdyrkelse. For når du spør andre enn Herren om å sette kursen for ditt liv, så er det å søke andre guder. For som sagt: Det forutsier ikke bare hva som skal skje, men det styrer hva som kan skje!

90% sannhet

Som sagt er det store muligheter for at det som kommer fram i slike konsultasjoner virkelig kommer til å skje. Og ut fra eksemplet med Saul som trodde han fikk kontakt med Samuel, så ser vi at det meste av det denne ånden sa, stemte med ting som Samuel hadde sagt mens han levde.

Satan er ikke dum. Han vil sørge for å være troverdig og mest mulig lik Gud. Han vil vi skal tro at det han sier faktisk kommer fra Gud. Derfor blander han sine budskap med ting han vet kommer til å skje i dette menneskets liv - ting som kanskje også til en viss grad stemmer med den plan Gud har.

Problemet er bare det, at selv om 90% av budskapet er sant og på en måte i tråd med Guds plan, så er det de små detaljene som utgjør den store faren. Som sagt sa ånden stort sett det samme som Samuel hadde sagt, bortsett fra den lille detaljen at Jonatan skulle dø dagen etter. En liten 10% som Gud ikke hadde planlagt, men som kostet Jonatan livet og tap av den plan Gud hadde for ham.

Satans hensikt er alltid å få oss bort fra Guds plan med våre liv. Han vil føre oss bort fra Guds plan og inn i sin egen listige plan som til slutt ender med en evig død, borte fra Herren. Han begynner så listig og umerkelig, men steg for steg vil det ende med at man kommer ut av Guds plan med sitt liv.

Kan brytes!

Hvis du har opplevd å fått slike spådommer over ditt liv, skal du vite at deres makt kan brytes i Jesu navn. Ved å gi ditt liv til Jesus og be han bryte disse spådommene over ditt liv, så er de brutt. Du skal ikke frykte for at spådommene skal gå i oppfyllelse. Og selv om spådommen skulle være noe du sønsker skal skje, så må du også gi dette til Gud, for det er ikke sikkert Gud vil gi deg dette på den måten - det kan være en snare for deg, og du bør legge bort alt som er uttalt over ditt liv og la Gud ta over!

Guds profetier:

Men Gud kan også gi profetier over menneskers liv og over hendelser som kommer. Profetier som får mennesker til å endre kurs og forberede seg. Men da bør det ikke være tvil om at det er Gud som taler gjennom tjenere som har Jesus Kristus som frelser og Herre i sine liv.

Noen mennesker er kalt til å ha en spesiell profetisk visdom i en menighet eller virksomhet. Da fungerer de mer som kloke rådgivere som får profetisk visdom fra Gud om hva menigheten bør gjøre for å være forberedt på det Gud ser skal komme. Dette er det profetiske embetet det er snakk om i

Ef.4.11-12: Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter,
noen til evangelister og noen til hyrder og lærere,
for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp,


En annen side ved sann profeti, kan være en av de 9 overnaturlige gavene slik det står i

1.Kor.14.29 La to eller tre tale profetisk, og la de andre prøve det de sier.
v.31:  For dere kan alle tale profetisk, men én om gangen,
slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret.

Her er det snakk om å formidle hilsener fra Gud til menigheten eller bestemte personer. I denne sammenheng står det altså at dette er noe alle kan gjøre, det er ikke noe som er forbeholdt bare de som har en profetisk tjeneste eller embete. Merk også at profeti i denne sammenheng ser ut til å handle mer om opplæring og oppmuntring enn om å si noe om framtiden. Det handler om at Gud ser behov som blir møtt.

Tvilsom praksis:

Det stod her at de andre skal prøve det som blir sagt. Det betyr at slike hilsener faktisk kan inneholde feil, eller de kan være en blanding av Guds budskap og menneskers tanker og meninger. Noe kan være fra Gud, mens noen detaljer i budskapet kan komme fra personen selv.

Jeg husker i en sammenheng da jeg begynte å si fra om at innholdet i en del budskap kanskje ikke var fra Gud. Det kunne være at noe stemte, mens andre detaljer bar preg av at denne personen ville kle sine egne meninger i profetiske ordelag for å manipulere mottakeren. Da jeg sa fra om dette ble jeg beskyldt for å stå Gud i mot og være stolt og opprørsk.

Men det er meget viktig at man ikke bare sluker slike profetier rått når Bibelen faktisk sier klart at de skal prøves. Det er forresten en egen nådegave å prøve profetiske ånder.

1.Kor.12.10: "...  Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder ..."

Så hvis noen er kritiske til at innholdet av en profeti skal prøves, bør det ringe noen bjeller om at dette kan være forkledd manipulasjon. Hvis en mann går bort til en søt dame og sier: "Gud har vist meg at du skal bli min kone!" - så trenger man ingen overnaturlige evner for å si at dette er tøv og forsøk på manipulering.

************** nytt ****************
For hvis den som kommer med profeien har noen egen interesse i det som blir profetert, bør man være meget på vakt om dette kan være manipulering!
************************************

Velmenende ønsker:

Det kan også være at folk tror at sine egne velmenende tanker og meninger er budskap fra Gud. Da profeterer man gjerne om helbredelser eller andre ting den forbønnssøkende gjerne vil skal skje.

Jeg husker en mann som døde av kreft, mens flere velkjente pastorer hadde "profetert" at han skulle bli helbredet. Enka ble så skuffet at hun vendte Gud ryggen. Derfor vil jeg be folk om å være varsomme med å kle sine velmenende ønsker og tanker i et profetisk ordbruk og utgi det for å være fra Gud! 

Jeg vil jeg gi folk det råd at de heller begynne med å si: "Jeg kjenner noen tanker som kommer til meg, kan dere være snille å søke om dette kan være fra Gud!" På den måten risikerer man ikke å misbruke Guds navn, og det kan jo vise seg at slike tanker kommer fra Gud.

Det er farlig å være for skråsikker på at de tankene man får kommer fra Gud. Det hender at tankene kommer så tydelig at man ikke er i tvil. Det kan f.eks. komme som syner eller hørbar stemme. Men det å skille egne tanker og tanker fra lyskledde ånder fra Guds Ånd, er ikke så lett som mange vil ha det til! Jeg maner til ydmykhet!

Uansett må den som får et budskap kjenne at dette stemmer i sitt eget liv. Hvis man ikke føler at dette stemmer, får man bare la det ligge og se om det skjer noe på et senere tidspunkt som kaster lys over det som ble sagt. Det kan være man får et skriftsted eller høre andre tale over noe som gir dette budskapet en mening eller bekrefter innholdet.

Uansett må den som mottar et budskap ikke handle på dette før de kjenner seg overbevist om at dette er fra Gud. Det er ikke nok at det kommer fra en anerkjent predikant.

Om å tolke det man får

Jeg vil også si noen ord om hva vi gjør med et syn, et ord eller et budskap vi mener kommer fra Gud. For det er ikke sikkert at vi skal si det rett fram til de det gjelder.

Min erfaring er at slike budskap sjelden kommer som klare ord på norsk. De kommer mer som bilder eller en fornemmelse, et innhold som vi selv må sette ord på. Da er det viktig at vi søker Gud om de rette ord, og ikke legger til eller trekker fra ut fra våre egne tanker eller meninger.

I et møte var det en mann som reiste seg og sa: "Jeg vet ikke hva dette betyr, for det er litt rart, men jeg ser en Rosa Panter." Så satte han seg. En kvinne i det møtet var i sorg over sine barn, men den Rosa Panter minnet henne på noe godt fra deres barndom, så hun fikk trøst av dette budskapet.

For det andre, så er det ikke sikkert at vi skal si alt til de det gjelder. Det kan være at budskapet blir gitt oss for at vi skal hjelpe vedkommende til å forberede seg på det som kommer, eller for at vi skal gå i bønn for å bryte og stoppe det. Da må vi be om visdom til å forstå hva vi skal si, og hva vi skal holde for oss selv.

Hvis vi ser ser et bilvrak, er det ikke sikkert vi skal si til vedkommende at han kommer til å dø i en bilulykke. Det kan være vi bare skal formane vedkommende til å være ekstra forsiktig i trafikken!

Kunnskapsgaven:

Profetiske budskap trenger ikke alltd å handle om framtiden. Ofte kan profetien ha et innhold av kunnskaps tale som forteller den søkende om ting i vedkommendes liv, slik at han eller hun skjønner at Gud ser situasjonen og kjenner behovene. Faktisk er min erfaring at mange profetier i stor grad er et utslag av gaven til kunnskap (1.Kor.12.8). Kunnskapsgaven og den profetiske gaven griper ofte inn i hverandre, sammen med gaven til visdom.

(Se egen undervisning om de 9 overnaturlige nådegavene)

Men her er det også en fallgruve. Det er noe jeg vil kalle en "standardprofeti". Den kan lyde omtrent slik:

"Jeg ser at du har vært gjennom tøffe tider. Mennesker har sviktet deg, og du er blitt satt utenfor av mennesker du trodde var dine venner. Men Gud ser din situasjon og vil nå reise deg opp så disse menneskene ser de gavene Gud har gitt deg, og Gud vil helbrede deg og reise deg opp og gi deg nytt mot og nye krefter og føre deg inn i sin plan. Du skal reise deg og stråle så alle skal se det og forstå at Gud er med deg!"

Denne "profetien" vil treffe de fleste, og de sier: "Han så mitt liv i detalj - dette MÅ være fra Gud"

Beklager at jeg er litt skeptisk til slike profetier, for de vil jo stemme for de aller fleste. De kan kanskje være til oppmuntring, men dessverre er det ofte bare velmenende tanker rundt den oppfatning forbederen tolker av den søkendes utseende og ting som blir sagt eller er kjent på forhånd.

Testing

Det står i Bibelen at vi kan teste en profet på om det som blir sagt virkelig skjer (5.Mos.18.22). Jeg skal ikke si at dette er feil, men det er ikke nok! Les hva som står i:

5.Mos.13.1- Det kan hende at det står fram en profet
eller en som har drømmesyner, hos deg og lover deg et tegn eller under. 
2 Så skjer det tegnet eller underet han forutsier, men samtidig sier han:
«Kom, la oss følge andre guder» – som du ikke kjenner – «og la oss dyrke dem». 
3 Da skal du ikke høre på det som en slik profet eller drømmeseer sier.
For da er det Herren deres Gud som vil sette dere på prøve
og se om dere elsker Herren deres Gud av hele deres hjerte og av hele deres sjel.


Så det at en profeti går i oppfyllelse er altså ikke noe bevis for at den er fra Gud. Disse som spår i framtiden innen New Age og andre ikke-kristne retninger kan sikkert vise til tilfeller da det de sa gikk i oppfyllelse! Men det er ikke noe bevis for at det er fra Gud, for det som skjer kan nettopp være iverksatt av de åndene som spår at dette skal skje!

Men det kan også hende at en profeti fra Gud ikke blir slik som den er sagt, og det skyldes at betingelsene for at profetien skulle gå i oppfyllelse ikke er oppfylt. La meg ta to mulige forklaringer:

1. For det første, den vi lærte om Jonatan. Gud hadde gitt Jonatan en åpenbaring om hva som var hans plan med Jonatans liv. Problemet var bare det, at Jonatan hadde en fri vilje som var splittet. Han hadde sin kjærlighet til David og Herren, men han hadde sin lojalitetet til sin ugudelige far, Saul.

Hvis Herren profeterer over et menneskes liv, så betinger opfyllelsen at dette mennesket går helhjertet med Herren. Hvis ikke blir profetien brutt og det som ble profetert skjer ikke. Ikke fordi profetien var falsk, men fordi det mennesket som fikk den ikke tok den på alvor. Gud uttrykker sin vilje, men vi må også ville!

2. Den andre muligheten er at Gud har gitt en advarende profeti med en betingelse, slik som da Jona gikk til Ninive. Gud hadde sagt at han ville utrydde byen dersom de ikke vendte om! Men så vendte folket om, og byen ble spart. Men Jona ble sur på Gud fordi han følte seg mistenkt for å være en falsk profet!

Så rådet om å teste en profeti på hvorvidt den går i oppfyllelse, er en litt for enkel test, selv om den har en viss grad av sannhet. For mye av det disse urene åndene gir av informasjon til de som søker dem, kan utmerket godt komme til å skje til punkt og prikke, uten at det er Gud som står bak!

Debatt:

Etter Oase i Kristiansand sommeren 2013 har det vært en debatt om profetisk forbønn. De hadde et eget bønnetelt der de skiltet med profetisk forbønn. Noen oppfattet dette som et slags kristent svar på spåkoner. At folk kunne komme dit og få høre om framtida si.

De har noe rett i den kritikken, for profetisk forbønn skal ikke være en kristen variant av spådomskunst. Det er opp til Gud om han vil gi et profetisk budskap til mennesker vi ber for. Gud vil ikke at vi skal vite noe mer om framtida enn det Han ser vi trenger.

Jeg har selv vært på weekend med Per Ivar Winnæss og vet at det er et grenseland mellom å søke Guds åpenbaring og å ønske å bli spådd i framtiden. Her mener jeg hver enkelt må vokte sin egen tjeneste og ikke falle for fristelsen til å være "Spåkone".

Jeg tror på profetier, men ønsker med denne artikkelen å sette søkelyset på mulige avsporinger, slik at Gud kan få tale til oss uten at vi blander inn våre egne tanker eller urene ånder inn i budskapene.

  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Hør et sterkt vitnesbyrd fra ei som har vært medium!

Hør vitnesbyrdet fra ei som var både heks og satanist

Først lagt ut: 16.09.13

Sist redigert: 17.09.13

Tilbake til oversikten