Bønn med mandat


Møte med Lersgjengen, Lundamo Misjonshus søndag 6. April 08:

Matt 18, 18-19 Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Også dette sier jeg dere: Alt det to av dere her på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen.

Historia om Lillan og den narkomane (Bønn som medførte et umiddelbart under /inngrep fra Gud i samme øyeblikk, 60 mil unna!)

I kveld tar jeg for meg bare en liten detalj ved det store emnet bønn.
Det handler om at noe konkret skjer når vi ber, som ellers kanskje ikke hadde skjedd.

Ap.gj.12.4-16 (Peter i fengsel)
Menigheten var i bønn.
Men de visste tydelig vis ikke helt hva de ba om, for da Peter kom, trodde de det ikke!
De skjønte ikke at Gud hadde svart deres bønner mer konkret enn de hadde våget å be om!
Uten å gå nærmere inn på det, ser vi også at Gud i dette tilfelle brukte engler.
Og at det var lettere for disiplene å tro på engler, enn at Peter var fri fra fengselet.
Engler er en virkelighet, og som kristne bør vi ikke overlate dette til New Age!
Det er et annet tema. Men husk at dine bønner kan bevirke at engler sendes ut på oppdrag

Episoden med Åstad-ulykka (jeg fikk varsel fra Gud og ba for søstera mi, som fikk overnaturlig kraft til å ta seg av de skadde)

Jeg visste ikke helt hva jeg bar om, men hun fikk  likevel – ”en uvirkelig ro”

2.Mos.17.8-13 (Israels strid med Amalekittene)
Det var Josva som ledet krigerne – men hvem avgjorde utfallet?
Tre mann på en haug – om Moses holdt hendene her eller der.
Men det var ikke mennene i seg selv – de holdt Gudsstaven.
Det var Gud som ga respons på Moses sine bønner. Det var DET som avgjorde slaget!

Det er ikke alltid at det er den synlige aktivitet som avgjør hva utfaller blir her i verden.
Men det kan være de få som er i forbønn for det.

Støtte:
Ei side ved dette bildet som er viktig – det å støtte hverandre.
Aron og Hur tok ikke staven fra Moses – de støttet Moses så HAN kunne holde staven.
Det er en viktig tjeneste det å støtte de som er forbedere. Oppmuntre dem. Avlaste dem.
Ofte er det eldre mennesker, bønnekjemper, som har båret fram det vi ser i det åpenbare!
La oss være ydmyke, så vi ikke tror at det er VI som er så flinke og lykkes.
Kanskje har vi forbedere, svake i seg selv, men det er makt i de foldede hender!

Sander, vår yngste sønn, er gift og bor på Bjerkreim, 50m fra barndomshjemmet til Trygve
”Det er makt i de foldede hender” er ønskekonsertens desidert mest spilte sang til alle tider!
Vi var på omvisning der i bryllupet til Sander, mellom kirka og middagen.
Så rekkene av små notatbøker skrevet med grønt blekk, visstnok ca 6000 sanger totalt.

Gud trenger vår bønn selv om han kjenner behovene!
Men sa ikke Jesus:
Matt 6, 8 Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.

Kan det bety at vi ikke behøver å be da? Hvorfor be hvis Gud kjenner behovet?
Men så er det merkelig da, at han lærer oss i neste vers:

Matt 6, 9 Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig.

Nei, jeg tror at Gud vet behovene, men han dekker dem ikke alltid uten videre, før vi ber
Han sa ikke at vi ikke skulle be om det – bare at Gud VET om behovene FØR vi ber!
Hvorfor skulle Jesus ellers fortsette dette utsagnet med å lære oss Fadervår?

Saken er at Gud vet hva vi trenger – men han vil at vi skal komme til Ham og be om det!
Mennesket har en fri vilje som Gud respekterer.
Dette medfører også at Han ikke prakker på oss ting vi ikke ber om!
Videre vil Han at vi ved skal be for å:
bli avhengige av Ham,
komme nærmere Ham
Bli bevisst på hvem det er som gir oss hva vi trenger!

Gud trenger vårt mandat!
Gud vil ha æren. Han vil at vi skal forstå at bønn er å gi Gud mandat til å gripe inn.
Bønn er å utløse himmelens krefter.

Vi ber ofte: Hvis det er din vilje, Gud.
Det høres så ydmykt ut, og ofte er det riktig når Guds vilje ikke er kjent i en sak.
Det siteres:

Luk 22, 42 "Far, om du vil, så ta dette beger fra meg! Men la din vilje skje, ikke min."

Men saken her er at Guds vilje VAR kjent. Jesus VISSTE at Gud ville at han skulle dø!
Jesus ba her stikk imot Guds kjente og åpenbarte vilje!
Er det rett å bruke dette skriftstedet til å si ”hvis det er din vilje”?

Merk f.eks at hele Fadervår er skrevet i IMPERATIV – bydeform. GI oss! Forlat oss!
SLIK skal dere be, sa Jesus. Hvorfor ber vi da som uverdige tiggere?

Vi kunne sett på den Kananeiske kvinnen i Matt.15. naboen i Luk.11, enka i Luk. 18,
Alle ba de med en pågåenhet som grenset til frekkhet og fysisk angrep!
Og dette er Jesu undervisning om hvordan vi skal be!

Jeg har ikke tid til å gå inn på Bibelens to ord som begge er oversatt til ”bønn” på norsk.
Men det ene betyr: ”en ydmyk henvendelse til en høyere person om nåde og hjelp”
Det andre betyr: ”Å utbe seg eller kreve noe på grunnlag av et løfte eller en rettighet”.
Begge ordene er brukt omtrent like mye, og en dypere studie i dette ville oppklare
mange misforståelser angående bønn i ydmykhet og bønn med djerv pågåenhet.

Så det finnes en form for bønn som er pågående og djerv, og som gir konkrete resultater.
Og denne måten å be på er det Jesus selv som har lært oss.


Manus fra:  2008

Tilbake til oversikten