Arkivet

Noe av stoffet vil nok bære preg av tiden de er skrevet i med "fornyelsen" og "trosforkynnelse" (fram til ca 95)

Tilbake til startsiden
Manus fra perioden 1980 - 1997
(Disse er skrevet mer utfyldige)
Manus etter 1997 - 
Tidligere artikler fra Trosvitne
Åndelig krigføring (Med lyd! )
Hvordan be mot ondskapens åndehær

Bønn etter Guds vilje (Med lyd!)
Om pågående bønn. Hvordan vi kan
"kreve" det Gud har lovet oss.

Depresjon
Årsaker og løsninger.
Forskjellen på depresjon og sorg.

Oppmuntre hverandre!
Like mye praktiske råd om god folkeskikk, og tips om hvordan vi kan bli godt likt!

Hvordan det onde kom til verden
Hvordan og hvorfor kom ondskapen inn i vår verden?

Vekst og helliggjørelse
Når vi blir frelst begynner et nytt liv med vekst og utvikling.

Gud som vår Far
Delvis vitnesbyrd, om at Guid vender alt til det gode - radioandakt på Oppdal.

Jesu programtale
Hva sa Jesus var hans viktigste oppdrag? Hva sier det oss?

Hva vil det si å være frelst?
Hva må til for å kunne kalle seg kristen?

Fri fra dommen:
Skal vi kristne dømmes for våre gjeninger?

Født på ny
Å bli født på ny er ikke bare å tro at Jesus er frelseren, det har med Ånden å gjøre!

Gudsrikets lover
Er vårt liv styrt av egne ambisjoner og ære, eller fins det andre måter å tenke på?

Gud vil helbrede
Et skriftstudie over hvilke skriftsteder som omtaler helbredelse


Endetiden (Med lyd!)
En gjennomgang av Åpenbaringsboken

Himlene (Med lyd!)
Om de 4 himler samt: verden, 1000-årsriket, Dødsriket og fortapelsen.

Himmelen
Om Guds evige himmel, og om ildsjøen

Jonatan
Hva gikk galt for Jonatan, Davids venn? Dette er en meget spesiell undervisning!

Mefibosjet
En rørende historie om hvordan nåden gir den ufortjente ubetinget gunst!

Bønn 1
Felles bønn, lønnkammeret , bønn i tunger, lytte til Gud,....

Bønn 2
Om bønnens innhold, rekkefølge, om å be i tro, søke Guds råd, bruke løftene, takke

Nådgaver
En oversikt over de 9 overnaturlige nådegavene og bruken av dem.

Tungetale
Om bønn og budskap i tunger.

Tre steg i modning
Hvordan det er naturlig å gå fra usikkerhet, til skråsikkerhet, og så til trygg toleranse.
Den store frykten
Hvordan kjærligheten driver frykten ut, og hvordan man kan si fra i kjærlighet.

Hvem er den Hellige Ånd?
Treenigheten, Alfakursnotater

Bønn med mandat
Gud vet hva vi trenger, likevel trenger Han vår bønn - Han trenger vårt mandat!

Det store lureriet!
Hvordan Djevelen benytter kravet om "rettferdighet" til å avle hat og bitterhet!

Djevelens visdom
Syndefallets følge var at menneskene begynte å dømme om hva som var godt og ondt.

Bryllupsdrakten
Hva det vil si å være ikledd Kristus

Dåp
Hva med barnedåp og voksendåp?

Sjelesorg på internett 

Straffer Gud oss med sykdom?

Det finnes kun én vei til Gud!

En masse ulike Kristuser (Med lyd)

Hva er meningen med livet? (Med lyd)

Var Maria "jomfru" eller "ung kvinne"?

Var Adam mann? (med lyd)

Hvorfor kristendom? (Med lyd!)

Fantes det mennesker før Aam?
Om gudesønner og Nefilimer

Abrahams slekt fra Adam til Jesus

Om Ismaels velsignelse

Hva lærer egentlig Islam?

En menighet - hva er det egentlig?

Treenigheten - er Gud én eller tre?

Trodde Abraham - egentlig?

Hvem var Maria Magdalena?

Straffer Gud for synd?

Hvorfor måtte Job lide? (Med lyd)

Samvittighetens upålitelighet (Med lyd)

Er din identitet egentlig din egen? (Med lyd)

Hva er egentlig synd? (Med lyd)

Messiansk Evangeliske (Med lyd, 4 min)
En sekt som lever etter Toraen

Tegn og under tross falsk lære

Avsløre maktmennesker (Med lyd)

Kognitiv terapi (Med lyd!)
(Tidl. tittel "Ut sv offerrollen")Filipevangeliet
Tomasevangeliet
Maria Magdalenas evangelium


Tilbake til startsiden

Først lagt ut: 06.11.10      Del på FaceBook!

Sist redigert: 09.09.13