Bryllupsdrakten


Kongens drakt:
2 Kong 10, 22 Så sa han til mannen som hadde tilsyn med kleskammeret: "Ta fram klær til alle Ba'al-dyrkerne!" Og han hentet drakter til dem.

Gjerningenes drakt:
Job 29, 14 Jeg kledde meg i rettferd, den var min drakt, rettferdig dom var min kappe og turban.

Sal 30, 12 Du vendte min sorg og klage til dans, du løste mine sørgeklær og hyllet meg i gledens drakt.

Ordsp 31, 25 Kraft og verdighet er hennes drakt, og hun ler mot kommende dager.

Gjestebudet

Matt 22, 11-13:  Men da kongen kom inn for å hilse på gjestene, fikk han øye på en som ikke hadde på seg bryllupsklær. Han spurte ham: Min venn, hvordan er du kommet hit inn uten bryllupsklær? Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut i mørket utenfor, der en gråter og skjærer tenner.

Klesdrakten ble utlevert ved inngangsdøren. Hvis denne mannen hadde kommet inn gjennom døren, hadde han ikke sluppet inn uten å ta på seg drakten. Dørvaktene fikk ingen kritikk for å ha sluppet ham inn. Han hadde sneket seg inn en bakvei!

Festdrakten var en kledning som bar vertens merke. I tillegg gjorde den alle like, uansett hva slags klær de hadde før de kom til inngangen.

Joh 10, 1 "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til sauene gjennom døren, men klyver over et annet sted, han er en tyv og en røver.

Joh 10, 9 Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst, og han skal gå inn og ut og finne beite.

Åp 3, 8 Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og likevel har du holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn.


Manus fra: 

Tilbake til oversikten