Det finnes kun én vei til Gud!

Joh.14.6: Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet.
Ingen kommer til Faderen uten ved meg."


Joh.3.18: "Den som tror på Ham, blir ikke dømt.
Den som ikke tror, er allerede dømt,
fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn."


Ap.gj.4.12: "Det er ikke frelse i noen annen,
for i hele verden er det blant mennesker
ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved."


For oss som er kristne er det nesten uforståelig at det skulle være nødvendig å skrive en egen artikel om at  troen på Jesus Kristus er den eneste veien til frelse! Men tanken om at "enhver blir salig i sin tro" sitter dypere i folk sin tenkemåte enn det vi kanskje er klar over! Dette vil vi finne ut hvis vi går ut og sier at folk som tror på andre religioner går fortapt!

Og da snakker jeg ikke om å tro på en kosmisk Kristusenergi eller sånt svada. Jeg snakker om å tro på den Jesus som døde for våre synder så vi blir frelst av nåde ved tro på Ham! At vi innser at vi ikke holder himmelsk standard i oss selv, slik at vi trenger å bli renset i Jesu blod! At denne renheten er den eneste som holder mål for himmelen!

Rom.3.10: "Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste."

Rom.3.24: "Men ufortjent og av Hans nåde
blir de erklært rettferdige
på grunn av forløsningen i Kristus Jesus.


I seg selv er det ingen som holder mål. Det er ved troen på Jesus at Gud kan se oss som rettferdige og verdige til å komme inn himmelns port.

1.Kor.1.18: "For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt,
men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.
For det står skrevet:
Jeg vil ødelegge de vises visdom og
de klokes klokakap vil jeg gjøre til intet.


En skandale!

Det er denne enkelheten som "de kloke" ikke forstår! At vi blir frelst av nåde ved tro - uten å gjøre oss fortjent til det ved egne gjerninger. Det er den eneste rettferdige løsningen! Det er denne "dårskapen" (gresk: skandalon) som gjør at "de kloke" ikke forstår hva kristendom egentlig handler om!

1.Kor.2.13-14: "Og om dette taler vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss,
men med ord vi har lært av Ånden.
For det som hører Ånden til, tolker vi med ord som hører Ånden til.
Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Ånden til.
For ham er det uforstand (*), og han kan ikke fatte det;
det kan bare bedømmes på åndelig vis."


* (gr. moria, eng: maroon, no: tosk)
Derfor erfarer vi ofte at diskusjoner som går på det intellektuelle plan bare går i stå. Frelsen er for enkel til å diskuteres på et intellektuelt plan - det er frelse av nåde ved tro. Men for den som skjønner det geniale med dette, blir det en visdom som overgår all menneskelig forstand!

1.Kor.1.21- For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom,
besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskap (*) som vi forkynner.
22 For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom,
23 men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, 24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom.
25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.

*(gr. skandalon, no: skandale)
De fleste religioner tror på en "gud" - en overnaturlig makt som skapte himmelen og jorden. Men det de tror på er bare mennesketanker om hvem Gud kan være og hvordan han er. De obsereverer bare den allmenne åndelige verden. De mangler åpenbaring om hvordan Gud krever fullkommenhet, og at ingen kan oppnå denne fullkommenheten ved egne anstrengelser. Derfor har Gud selv steget ned til jorden og gitt sitt liv for å kjøpe oss tilbake fra det vondes innflytelse, ved at vi velger denne frelsen med vår egen frie vilje.

Genialt!

Det "de kloke" ikke fatter, er at frelse ved tro uten egne gjerninger er den eneste rettferdige løsning!
Den eneste løsning som stiller alle mennesker på samme nivå uansett bakgrunn eller personlighet!
Dette er en visdom som går over vettet på "de forstandige".

Ef.2.8-9: For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.
Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.


Gud tvinger ingen! Det å ikke velge Jesus er også et valg. Valg får konsekvenser. Den som ikke velger Jesus, vil ikke få komme inn i himmelen. De stenges ute, går fortapt.


Først lagt ut: 30.06.2011      Del på FaceBook!

Sist redigert: 03.07.11

Tilbake til startsiden