To Mariaer er en!

Geografi

Det har til alle tider vært diskutert om Maria Magdalena og Maria fra Betania var en og samme kvinne. Problemet har alltid vært den geografiske avstanden mellom Betania, som ligger bare en halvtimes gange fra Jerusalem, og Magdala, som ligger på vestbredden av Gennesaretsjøen, flere dagsreiser lenger nord.

Noen mener at "Magdala" var et slags skjellsord på kvinner som gikk litt på tvers av andre, som hadde en sterk egenvilje, eller også levde i synd, fordi denne byens kvinner hadde et tvilsomt rykte. Men jeg har min gjetning på dette: Jeg tror vi snakker om en familie som gjennom giftemål har to geografiske "hjemsteder".

Marta og Lasarus bodde i Betania og tok hånd om den ene familiens eiendommer, kanskje morens arv? Da bodde kanskje Maria i Magdala for å ta seg av arven etter faren. Noen mener de var rike, for salven Maria brukte var verd en formue. Da var det vel ikke så rart at Maria fra Magdala ofte var sammen med sine søsken i Betania, og ble regnet som en av dem?

En, to eller tre salvinger?

Viktig i denne sammenhengen er salvingen av Jesus: Ble han salvet én gang, to ganger, eller kanskje tre? Var det én, to eller tre ulike kvinner som gjorde det? Jeg tror det var to salvinger, begge utført av samme kvinne. Først i Magdala, da bare føttene ble salvet, og den andre mot slutten av Jesu tjeneste i Betania, da også hodet ble salvet. Jeg tror Maria startet og avsluttet sin tjeneste med å salve Jesus. Legg merke til hvor mange likheter det er mellom de enkelte salvingene.

Første salving: i Magdala (eller Kapernaum?)
Min teori/gjetning innebærer at salvingen av Jesus i Luk.7 skjedde i Magdala, fordi den kommer tidlig i evangeliene, mellom historien om Enkens Sønn i Nain, og fortellinger om Jesu virke i Kapernaum. På veien mellom Nain og Kapernaum ligger Magdala, et naturlig stoppested på reisen. Det er også vesensforskjeller i resten av innholdet ved denne salvingen i forhold til de tre andre beretningene, spesielt Jesu lignelse om pengelånerne.

Andre salving: i Betania
Matteus sier at salvingen i Betania skjedde i Simon den spedalskes hus, mens Lukas sier at fariseeren som inviterte Jesus også hette Simon. Men Simon var et vanlig navn - det er ikke noe bevis for at disse to er den samme. Tvert imot, for den ene var altså fariseer, og den andre spedalsk. Det kunne naturligvis ha vært en spedalsk fariseer, men hvis han hadde blitt helbredet av Jesus, ville han da vært så negativ som Lukas framstiller ham? Neppe! Bare vertens identitet burde være nok til å se at dette var to hendelser.

Tre salvinger?
Spørsmålet er om det var tre salvinger? Altså om det skjedde to ganger i Betania? Johannes og Markus sier det skjedde hos Lasarus og Marta, mens Matteus sier det skjedde i Simon den spedalskes hus - riktignok også i Betania. Jeg velger å tro at Simon var en takknemlig, helbredet nabo som hadde et større hus, og at de hadde selskapet der.

Maria var salversken
Johannes sier klart i 11.2: "Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Det var hennes bror, Lasarus, som var syk." Dette peker fram mot den andre salvingen i Joh.12.1-9, med paraleller i Matt.26.6-13 og Mark.14.3-9. Matteus, Markus og Lukas røper ikke navn eller identitet på kvinnen(e) som salvet Jesus, men det er klart at det er samme hendelsen de forteller om.

Ikke bare én salving
Riktignok finnes det eksempler på at hendelser fra Jesu liv ikke står kronologisk likt hos evangelistene, men det som skjer i Luk.7 har alt for mange ulikheter til de tre andre, nokså like, beretningene om salvingen på slutten av Jesu liv, til at jeg kan la meg overbevise om at den også gjengir samme hendelse.

De som mener at hendelsen i Lukas er den samme som de tre andre historiene i Betania, mener at det er usannsynlig at to kvinner har grått ved Jesu føtter, salvet dem og tørket dem med håret sitt på denne måten.

Men jeg tror at samme kvinne nettopp kunne ha gjentatt denne adferden to ganger. Og da blir konklusjonen altså at Maria Magdalena og Maria fra Betania er en og samme kvinne.

Katolsk tradisjon
Katolikkene tror at Maria Magdalena og Maria fra Betania er en og samme kvinne. De har kanskje ulike forklaringer på begrepet "Magdalena", men konklusjonen er den samme: de "to" er en og samme kvinne!


Tilbake til oversikten

Først utgitt 2002

Sist endret: 31.01.04