Hva skal vi si om Islam?

Islam utfordrer oss som kristne. Hva tror de egentlig på?

 

Tror de på Jesus?

I Koranen (Albaqarah, 2:136) står det: "Vi tror på Gud, på det som er åpenbart for oss, og for Abraham og Ismael, Isak, Jakob og stammene, på det som ble gitt Moses og Jesus og profetene fra deres Herre. Vi gjør ingen forskjell på noen av dem, og vi har hengitt oss til Ham i tjeneste."

Og (5,50) "Vi lot Jesus, Marias sønn, følge i profetenes fotspor, for å stadfeste loven som var før ham. Og vi ga ham evangeliet med ledelse og lys."

Muslimene tror at Jesus var en profet sendt fra Gud, født av Maria, som var jomfru. Men de tror ikke på ham som frelser, og benekter at han døde på korset:

(sure 4,156-) "Men de drepte ham ikke, og de korsfestet ham ikke, men det fortonet seg slik for dem"

For muslimene er det gudsbespottelse å si at Gud har en sønn. De tror at Islam har vært den eneste sanne religion siden Adam, via Abraham, at Jesus var muslim, og at Muhammed var den siste og største profet. Så hvis vi påstår at Islam oppstod på 600-tallet, vil de protestere og påstå at de bare viderefører den religionen som Adam, Abraham, Moses og Jesus hadde.

De påstår også at de tror på det Gamle Testamente og evangeliene. Men de påstår at disse er sterkt forvrengt og forfalsket i de kristnes Bibel. 

Variasjoner

Islam har mange grener. De fleste muslimer i Norge identifiserer seg like lite med muslimske terrorister som vi gjør med katolikker som dreper protestanter i Nordirland. De aller fleste muslimer som lever i Østen er like opptatt av å leve i fred med hverandre som vi kristne. 

I arabiske land lever det også kristne og muslimer fredelig side om side. For eksempel i Betlehem. I Egypt er det ca 15% kristne (12 millioner!), og de fleste steder lever de i fredelig sameksistens med muslimene omkring seg, i alle fall som naboer og kollegaer.

Det som skjer i Egypt er spennende (mai 2011). Vi hører om konflikter mellom kristne og muslimer, men også om forsoning og samarbeid. Be om at forsoningen seirer!

Men det finnes konservative og ytterliggående grupper og ledere som er meget aktive og lar høre fra seg. Og de klarer ofte å mobilisere massene, og da blir Islam en ytterst farlig religion!

Koranen og Hadith må følges!

Koranen er nedskrivinger av åpenbaringer Muhammed mener å ha fått fra engelen Gabriel.
Hadith er ei bok som forklarer og utdyper Koranen, og gir lover og forskrifter som må følges.

Selv om de fleste muslimer vil ha fred, og tolker "jihad" som en åndelig kamp, og ikke fysisk krig, så lever de i et dilemma. Ifølge sin tro er de forpliktet til å leve etter Koranen og Hadith. Og der finner vi en del uttalelser som er vanskelige å bortforklare.

Intoleranse:

(Koranen sure 3,79) "Hvis noen ønsker annet enn Islam som religion, vil dette ikke godtas."

(Koranen sure 4,91) "Pågrip dem der dere finner dem - og ta ingen av dem til venn eller hjelper."

(Koranen sure 9, 29) "Bekjemp dem som ikke tror på Allah og Dommens dag."

(Hadith 9,57) "Muhammed sa: Drep dem som endrer sin islamske religion."

Det er klart at dette er vers som skaper et forklaringsproblem for muslimer som vil være tolerante. Og det er en udetonert bombe den dagen sterke ledere står fram og krever lydighet mot skriftene. Og muslimer som konverterer til kristendom er alltid i livsfare!

Muhammed kjente litt til Mosebøkene, men det fantes ikke noe "Nye testamente" på hans tid, så det er ikke å undres over at han er like streng som Moses!

Jihad

De fleste "fredelige" muslimer vil hevde at "Jihad" (hellig krig) er et åndelig begrep, at kampen står i den åndelige verden om åndelige spørsmål. Men her får de et problem: En blind mann kom til profeten og ville snakke med ham om jihad. "Hvis jeg var i stand til det, ville jeg tatt del i Jihad!" sier han. Hvorpå profeten svarer at alle må delta i jihad, men:

(Hadith 4,52.85) "... med unntak av de som er handikappet (ved skader eller er blinde eller lamme osv.)"

Hvis Jihad var kun en åndelig strid, hvorfor kunne ikke handikappede da delta? Det er klart at jihad kan være begge deler. Men det er ingen tvil om at Jihad også er fysisk kamp med våpen.

En annen ekstra farlig side ved Jihad er løftet om garantert syndsforlatelse og privilegier i paradiset for dem som dør i Jihad - det vil si dør i krig eller som selvmordsbombere:

(Hadith 9,93.549) "Allah garanterer for den som går i Jihad ... Han vil enten åpne paradiset for ham eller la ham vende tilbake med belønning...."

Det er klart dette virker forlokkende på mennesker som lærer at de må veie gode og onde gjerninger ved paradisets port for å komme inn. Det gir ingen sikkerhet for frelse. Men ved å dø i Jihad har de garanti for paradiset. Hvor forlokkende må ikke det virke for mennesker som bor i områder med krig og håpløshet! Følgende er et sitat fra et brev som lederne for angrepet på World Trade Center etterlot seg:

"Husk alltid versene som dere ønsker for døden før dere møter den, hvis dere bare vet hva lønnen etter døden vil bli. Alle hater døden, frykter døden. Men bare de troende som kjenner livet etter døden og lønnen etter døden, vil være de som søker døden."

Muslimens syn på kristne:

Faktisk står det tidlig i Koranen at en Muslim skal betrakte en kristen og en jøde som "troende". Men senere steder motsies dette, og kristne regnes blant de "vantro". Koranen starter ganske pent, men blir mer krigersk etter hvert. Og det som sies sist gjelder over det som var sagt tidligere. I alle fall vil en muslim som konverterer til kristendom eller jødedom bli utsatt for trusler om drap. 

Muslimene tror ofte at hele vesten er "kristen". De ser på synd og umoral, og tror at dette er akseptabelt for kristne. De tror at de kristne bare kan be Gud om tilgivelse, og at de ikke trenger å gjøre opp med hverandre.

Kristne lever ikke etter loven:

Hvis du leser dette og er muslim, eller uvitende om dette, så er det viktig å vite at kristne ikke lever etter det Gamle Testamente med dets bud og regler. For i det Gamle testamente finner man mange hendelser og forordninger som er like krigerske og intolerante som i Koranen og Hadith.

Joh 13, 34 "Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre."  (Ikke et bud i tillegg, men et som erstatter alle andre - les også Matt. 22.37-40)

Rom 7, 6 "Men nå er vi løst fra loven, fordi vi er døde fra loven som bandt oss. Vi tjener Gud i et nytt liv, i Ånden, og ikke som før etter bokstaven."  ("Bokstaven" betyr bud og regler, les også 2.Kor.3.6)

Som kristne har vi det Gamle Testamente fordi det er fullt av profetier om den Nye Pakt, og det har mange gode leveregler,  fortellinger og historier som lærer oss viktige ting om Gud (2.Tim.3.16). Det Gamle Testamente må leses "gjennom det Nye Testamentes briller" pleier vi å si. Det betyr at hvis det vi finner der ikke samstemmer med, eller understreker det som det Nye Testamente sier, så gjelder det ikke oss.

(Les artikkelen: Gjelder loven fortsatt?)

Utfordringen:

Jeg har jobbet 3 år sammen med en muslim. En alle tiders hyggelig, flink og pliktoppfyllende kar. Jeg har vært flere ganger i Egypt og truffet mange hyggelige muslimer. Det bor muslimer omkring oss, og aldri har jeg opplevd at de har skapt problemer.

Det jeg har lært om Islam er todelt:

  1. På den ene siden har jeg funnet ut at de fleste muslimer er hyggeligere og mer fredselskende enn jeg hadde forestilt meg. 
  2. På den andre siden har jeg funnet ut at fundamentet i Islam er mer uforsonlig og voldelig enn jeg hadde forestilt meg.

Det er i disse erkjennelsene, i denne kunnskapen, i denne selvmotsigelsen at  jeg må lære meg å omgås muslimer!

Det er klart at muslimene trenger å møte Jesus! De må ta imot ham som sin frelser. De har ingen sikkerhet for frelse i sin egen religion - islam frelser jo ingen! . Jesus kan gi dem det!


  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Les også "Ismaels velsignelse" angående Guds løfter over araberne.

Islams offentlige nettsted i Norge: Islam

Tilbake til oversikten

Første gang utgitt 02.03.06      Del på FaceBook!

Siste gang endret: 14.05.11