Hvem er Den Hellige Ånd?


DHÅ er Guds kraft i funksjon i Kristi kropp, som er menigheten, som består av oss.
Han tenner entusiasme, iver, pågangsmot, vilje til å gjøre noe for Gud og medmennesker.
Gir krefter til å vitne, få de rette ordene, benytte rette tidspunkt,
Trøster, oppmuntrer, hjelper.
Gir overnaturlige evner som profetier, tungetale, helbredelse,

Gud: Tanken, viljen, kommandosentralen, hjernen
Den Hellige Ånd: Kraften som får ting til å skje, kroppens bevegelseskraft.
Jesus: Kroppen, menigheten, det du kan se.

Gud: Sjåføren som styrer en bil.
Den Hellige Ånd: Drivstoffet, det som tilfører energien til bevegelse.
Jesus: Bilen med alt nødvendig av hjul, motor.

Gud: Sola som sender ut varme. (Strålene er et resultat av energien i sola)
Den Hellige Ånd: Strålene (selve kraftmediet, det som overfører kraften fra sol til jord)
Jesus: Varmen som oppstår, det vi kan merke (umulig uten strålene som overfører)
(Eller også: Gud = kraftstasjonen, DHÅ = elerktrisiteten, Jesus = Lyset, varmen, bevegelsene)

Gud: Opphavet til kraften, vilje, kjærlighet, visdom
Den Hellige Ånd: Det usynlige som overfører kraften fra Gud til oss.
Jesus: Det som viser resultatet av kraften, kristne som gjør ting i kraft av DHÅ.

Ta bort en av delene ovenfor, og de to andre er også ute av funksjon.
Tre ulike sider ved samme sak – Gud – men uatskillelig, og avhengig av hverandre.
Uten DHÅ, blir som bilen uten bensin, kroppen uten liv, sola skjult bak et fjell.
Tenk forskjellen på en bil med bensin, og en du må dytte!
Tenk en kropp som er lammet fra nakken og ned.

Omtales som en egen person med tanker, vilje og følelser, slik som Gud og Jesus.
Å bli døpt eller fylt av DHÅ – som svampen i vann: Både neddykket og fylt, i og rundt.

Joh 7, 38-39 Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann." Dette sa han om den Ånd de som trodde på ham, skulle få. For Ånden var ennå ikke kommet, fordi Jesus ennå ikke hadde fått del i herligheten.

Luk 24, 49 Jeg sender over dere det som min Far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye."

Ap.gj.2.1-18 (stopp der)

Å leve som kristen uten å ha kontakt med Åndens kraft er fryktelig tungt.
Som å dytte en bil med tom tank – jo, vi har bil men – såååå slitsomt! DHÅ gjør forskjellen.
I stedet for å skyve bilen, vil bilen frakte oss mens vi kan slappe av.
Slik er forskjellen på å være kristen med og uten DHÅ.


Manus fra:  2006

Tilbake til oversikten