Om synd og sykdom

Straffer Gud oss med sykdom og ulykker hvis vi synder?

NEI!


Denne artikkelen er skrevet som en klargjøring i forhold til utsagn av bl.a. Thurman Scrivner i TV Visjon Norge i september 2010. Jeg er selv med å lager programmer som sendes i denne kanalen ("Sangglede" og "Trygg Tro"). Derfor kommer jeg med denne klargjøringen. 

Selv om våre programmer sendes på TV Visjon Norge, er det ikke dermed sagt at vi står for alt det som serveres der! Vi (Jesusnett, som er tilknyttet Normisjon) har sendetid på denne kanalen, omtrent som ulike aktører har på NRK.

OBS! Dette er ingen erklæring på vegne av Jesusnett, men min personlige mening!

Jesus avviser tanken:

Joh.9.-3: Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind.  Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?»  Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham.

Luk.13.1-5: På den tiden kom det noen og fortalte ham om de galileerne som Pilatus hadde drept, slik at blodet deres blandet seg med blodet fra dyrene de ofret.  Da tok Jesus til orde: «Mener dere at disse galileerne var større syndere enn alle andre i Galilea, siden det gikk så ille med dem?  Nei, sier jeg dere. Men dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de.  Eller de atten som ble drept da Siloatårnet styrtet sammen over dem, mener dere at de var mer skyldige enn alle de andre som bor i Jerusalem?  Slett ikke! Jeg sier dere: Dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de.»

Egentlig kunne disse uttalelsene av Jesus fått stått alene og forklart alt. De skriftstedene som (mis-)brukes i læren om synd og sykdom, er hentet fra det Gamle Testamente, de tilhører den Gamle Pakt, og gjelder ikke for nådens tid. (Les "Gjelder loven fortsatt?")
Men David hadde også profetisk innsikt i dette da han uttalte:

Salme 103.10: Han gjør ikke med oss etter våre synder,  og lønner oss ikke etter våre misgjerninger.

Gammeltestamentlig lære

5.Mos.28.15: Hvis du ikke vil adlyde Herren din Gud, og ikke legger vinn på å leve etter alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, skal alle disse forbannelsene komme over deg og nå deg:

Og så ramses det opp alle slags plager og ulykker og sykdommer, som oppsummeres slik:

5.Mos.28.61: Også alle andre sykdommer og plager som ikke er nevnt i denne lovboken, skal Herren sende over deg, inntil du blir utryddet.

Hvis du leser hele kapittel 28 med alle plagene og truslene, så kan man bli mørkeredd av mindre! Så de som holder seg til den Gamle Pakt har nok å fråtse i når det gjelder skremsler.

Men Jesus kom og opphevet disse forbannelsene (uthevelser gjort av meg):

Gal.3.10-13: Men de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet:  Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt som står i lovboken, og gjør det den sier.
Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven, for det står skrevet:  Den rettferdige skal leve ved tro. Loven spør ikke etter tro, men sier:  Den som holder budene, skal leve ved dem.
Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet:  Forbannet er hver den som henger på et tre.
(Sitat fra 5.Mos.21.23)


Ef.2.14-15: For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg.

Det er en alvorlig ting å blande lovens forbannelse inn i den nye pakt! Les: Gjelder loven fortsatt?


Ordet "evangelium" betyr "gledelig budskap". Jesus kom med et gledelig budskap: Nemlig at han døde for oss, tok den forbannelsen og straffen vi hadde fortjent i henhold til loven, og satte oss fri fra dette! Det er trist at det finnes forkynnere som ikke har forstått en så sentral ting i Jesu evangelium!

Jes.53.5: Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. 
Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,  ved hans sår har vi fått legedom.

Selvforskyldte ting?

Men når det er sagt, er det en medisinsk kjennsgjerning at feil livsstil kan føre til sykdommer.
Og sykdommer og ulykker kan ramme tilfeldig og uforskyldt. Men ulykker kan også være selvforskyldt.

Som Jan Hanvold sier i sin artikkel på nettstedet sitt, kan mange former for feil livsstil føre til sykdommer, det være seg feil kosthold, eller bitterhet og hat. Da blir det bevisst eller ubevisst selvforskyldte ting.

Men dette har ikke noe med Guds straff å gjøre! Det er årsak og virkning. "Som du sår skal du høste".

Ingen fordømmelse

Det er ille nok å være syke eller ha blitt rammet av en ulykke, om man ikke også skal bli beskyldt for å være skyld i det selv! Og har vi forårsaket våre egne plager, er det tilgivelse å få for det også!

Tenk på den fortapte sønn da han kom hjem til sin far i Luk.15. Fordi sønnen innså sine feil og angret, fikk han ingen skjenn eller straff - faren omfavnet ham, kysset ham og lagde velkomstfest!


Først lagt ut: 6.10.10
Sist korrigert: 15.10.10

Til oversikten