Messiansk evangeliske

    Hør artikkelen opplest, ca. 4 min   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

OBS! Dette var med i artikkelen "Gjelder loven fortsatt", men er tatt ut pga liten allmenn interesse.

En ny trend

Gjennom nettsteder og mennesker jeg har truffet, tyder det på at en ny sekt er på gang i Norge. Felles er at de hevder at vi som troende må leve etter Toraen (Mosebøkene). De kaller seg gjerne ikke kristne, men "Messiastroende". De sier Yeshua i stedet for Jesus, Jehova i stedet for Gud, og de holder sabbat i stedet for søndag, israelske høytider i stedet for "kristne", og følger reglene om ikke å spise svinekjøtt osv.  Likevel vil de ikke betegne seg som "loviske", for de holder Toraen "av glede", ikke av tvang, sier de.

De holder ikke kristne høytider, men de gamle høytidene som Israel hadde, fordi de viser til at de var forbilder på det Messias skulle gjøre. Men vi leser i:

Heb.10.1a: Loven inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme,
ikke det sanne bildet av tingene.


Disse israelske høytidene var bare skygger av det Jesus skulle komme med. Da blir det jo merkelig at de fortsetter å feire skyggene, når det sanne bildet som skyggene talte om, er kommet! Som når de f.eks. feirer Hanukka i juletider. Det var en lysfest til minne om templet. Hvorfor skulle de ikke da heller feire den kristne jul (christmass/kristus-messe) når Jesus er verdens lys og snakker om sitt legeme som et tempel?

Riktignok hevder de at frelsen er av nåde ved tro, og at straffebestemmelsene og ofringene i Toraen ikke gjelder fordi straffen rammet Yeshua/Messias.  Husk at på samme måte som de fleste sekter og villfarelser, har de rett i så mye av det de hevder, at det er lett å bli revet med og tro at de har rett i alt! De støtter Israel, og det er bra. Og at vi er podet inn i Abrahams ætt (Rom.11) er også riktig. Men ikke bruken av loven!

De hevder at Jehova gang på gang sier: "Dette skal være en evig pakt" Men det står det også om ofringene og  straffebestemmelsene! Og i 1.Sam.2.30 ser vi at Gud selv bryter en slik "evig" ordning. Hele lovens pakt ble opphevet med Kristus, og vi har fått Abrahams kår. (Rom.4.17) "Evig" betyr her "inntil noe annet kommer".

Paulus var opgitt over Galeterne og Kolosserne som ville blande loven inn i evangeliet til de hedningekristne. Paulus refset til og med Peter for dette, og sa til ham i

Gal.2.14: "Når du som er jøde, ikke lever etter jødisk, men etter hedensk skikk,
hvordan kan du da tvinge hedninger til å leve som jøder?
"

Måten de takler dette på, er å påstå at vi er etterkommere av en av de ti borkomne stammene av Israel. Derfor er de ikke "Messianske jøder", for Jødene er Juda stamme. De antyder at vi kan være av Dans stamme, fordi Danmark betyr "Dans mark". Eller at vi er av Asers stamme, fordi folkene i norden kom hit via traktene ved Aserbadjan. Og de benytter lange ættetavler for å bevise dette. Men Paulus sier:

1.Tit.1.4: Du skal si til dem at de ikke må gi seg av med myter og endeløse ættetavler.
For slikt fører bare til spekulasjoner og tjener ikke Guds frelsesplan; den er for troen. 


Og i Gal.4.10-11 sier han oppgitt:

Dere passer nøye på dager, måneder, høytider og år.
Jeg er redd for at alt mitt strev med dere har vært forgjeves!


Jeg mener at denne læren kommer under betegnelsen "åndelig hor" og "tomt snakk".
Det er "synkretisme" (blanding av religioner - kristendom og israelittenes religion).  
Det høres veldig fromt ut, men tilfredsstiller kun kjødet. (Kol.2.20-23)

Eksempler på slike nettsteder i Norge kan være:
YeshuaBlokka
Messiansk Evangeliske (Guds Nye Pakts Kirke)
Messiansk (Vil bygge kristenlivet på Mosebøkene)

PS! Interessen for Israel er ofte så stor, at det virker som all fornuft forsvinner. Det virker som Israel er mer interessant enn Jesus selv! Ukritisk slipper man til alt som utgir seg for å tale Israels sak, og sammen med det slipper man til teologiske "blandinger" som ligger langt utenfor den evangeliske nådeforkynnelsen!

Først lagt ut: 20.03.13 (Tidl. del av "Frihet fra loven")

Sist redigert: 20.03.13