Fantes det mennesker før Adam?

    OBS! Ikke innlest enda!   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

Til venstre ser du ett av hulemaleriene fra Monsholet ved Brønnøysund:
Et dyr med 4 føtter, hale, og to horn. 

I boka "Fotefar mot nord" antas det å være fra 500- 1500 f.Kr. 
Men en lokal historiker påstår at maleriene er ca 10.000 år gamle!

På Vega er det rester fra bosetninger som hevdes å være 7600 år gamle, noen funn kanskje 9600 år, rett etter siste istid. Dette ut fra plasseringen av bostedene, der havet da gikk 60m høyere enn nå.

Ifølge Bibelens angivelse av tid og alder på mennesker, er det nå ca. 6300 år siden Adam ble skapt
(4300 f.Kr.)! Hvordan kan dette henge sammen??

Vitensapelige svakheter

Legg merke til at vitenskapens datering av tid stadig endres. Dateringen med den såkalte C14-metoden er meget tvilsom. Store Norske leksikon sier:

"C-14-metoden kan brukes til å datere funn som er yngre enn 30 000 år."

Og hvordan kan da denne metoden angi at noe er eldre enn det? Det er bare gjetninger!

Og spesielt i lys av at C14-atomene oppstår på grunn av stråling - hvordan oppstod da slike atomer før det store skylaget brøt sammen i storflommen for ca 5000 år siden - når halveringstida for C14 er ca 5700 år? Og det hevdes også at jordmagnetismen har endret seg og at polene har byttet polaritet! Kan vi stole på at organismene tok opp C14 like mye før den tid? Kan det være at de daterer gjenstander som eldre enn de er, fordi de ikke opptok like mye C14 før storflommen og under andre magnetiske forhold?

Tester har vist at C14 ofte gir helt feil resultat når man daterer gjenstander med kjent aldet. Og to prøver av samme trestamme kan gi tusenvis av år ulikt resultat - mye mer en treets vekstalder.

Og når man finner Mammuter med frosset mageinnhold som ikke en gang er råtnet, er dette merkelig, da man vet at hvis man frøs ned en hel elefant med kjente metoder, ville mageinnholdet ha råtnet før frosten kom til magen!

Og hva kan det skyldes at kullforekomstene kan være så tykke, uten at de nederste lagene er råtnet materiale? 

Er det ikke tydelig at det må ha ha skjedd plutselige og voldsomme omveltninger i naturen som vitenskapen ikke tar i betraktning? At f.eks. siste istid kom som et sjokk med en voldsom kulde som frøs ned Mammutene på et par timer? Og at voldsomme skoger ble nedgravd og satt under trykk like raskt?

Så når vitenskapsmenn sier tusener og millioner av år, så går de ut fra lineære prosesser. Men jeg tror at datering av jorda vil få et helt nytt lys når disse voldsomme hendelsene blir tatt i betraktning. Og det er jo ikke sikkert at landet hevet seg i den takt som historikerne tror, når de benytter høyden over havet som middel for å datere steinalderfunn!

Nefilimer og gudesønner

En nøkkel til menneskenes utvikling tror jeg vi finner i:

1.Mos.6.4: Det var kjemper (nephilim) på jorden i de dager, og siden også.
For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn.
Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne.


Ordet "nephilim" brukes kun ett annet sted i Bibelen: 

4.Mos.13.33: "Der så vi også kjemper ("nephilim"), anakitter av kjempeætt ("nephilim").
Vi syntes selv at vi var som gresshopper mot dem, og det samme syntes nok de.

Vi kjenner til Goliat i 1.Sam.17.4. Han var 3,5 m høy!

Stammen til ordet kommer fra "naphal" som betyr noe sånt som: "å føre til fall, utslått, å la falle". Som i 1.Mos.50.1: "Da kastet ("naphal") Josef seg ned over sin fars ansikt, gråt og kysset ham."

Nephilimene var altså "kjemper som overfalt" eller "falne kjemper". Jeg tror de var etterkommere etter falne engler, de såkalte "gudesønnene". 

Begrepet "gudesønner" brukes i Jobs bok, både i positiv (38.7) og negativ betydning (1.6, 2.1). Menneskene beskrives også generelt som Guds sønner og døtre (Jes.43.6, 2.Kor.6.18). Men jeg tror dette var falne engler som hadde omskapt seg om til mennesker (Se artikkelen "Satan og hans hær") Disse var i alle fall genetisk så lik etterkommerne av Adam og Eva, at de kunne få barn sammen.

PS! Jeg må innrømme at jeg har endret syn i hva som skjedde med mennesker, gudesønner og nefilimer. (mars 13). Før trodde jeg nefilimene var mennesker som levde før Adam. Nå er jeg mer tilbøyelig til å tro at nefilimene var etterkommere av de falne englene, gudesønnene.

To skapelser?

Den som leser nøye, vil se at Bibelen har to ulike skapelsesberetninger. 

I 1.Mos.1.27 ser vi at han skapte mann og kvinne i sitt bilde. Her skapes de to til mann og kvinne fra begynnelsen av. Om disse står det at "det var svært godt" (v.31).

I 1.Mos.2.7+22 ser vi også en skapelse av mennesker, Adam og Eva. Her skapes først et kjønnsnøytralt (eller androgynt?) menneske, som senere deles i to, til mann og kvinne. (Se artikkel: "Var Adam mann?")

Kan det være at det er én skapelse som omtales i 1.Mos.1.27, og som skjedde lenge før Adam ble til? Og at skapelsen av "jordmennesket" (Adam) skjedde senere, omlag 4300 år før Kristus?

Kan det være at mennesker fra den første skapelsen spredte seg over hele jorden, også til Norges kyster, lenge før Adam ble til? Kan det være at disse levde i harmoni med naturen, og ikke etterlot seg de store monumentene? Kan det være at menneskene i Monsholet i Brønnøysund malte sine figurer på huleveggen lenge før ord som "godt" og "vondt" og "synd" var kjent?

Eller kan  det være at menneskene spredte seg ut over jorden med en voldsom fart den første tiden etter storflommen, og at vitenskapens og historikernes dateringer er helt feil?

At noe spesielt skjedde ca.4000 år f.Kr, synes å være klart. De fleste funn av bygninger og store menneskelige inngrep i naturen, begynner da. I Egypt finnes det ikke, meg bekjent, arkeologiske funn som er eldre enn ca 4000 år f.Kr. Hvor kom denne plutselige endringen fra? Byggekunnskapene? Kunne det ha kommet en ny impuls fra "treet som gir kunnskap"? Tenk på Babels tårn! (1.Mos.11.2-) Noe radikalt skjedde! Jeg tror dette var et samspill mellom syndefallets kunnskap og "gudesønnene".

Menneskenes alder

Fra Adams skapelse til storflommen var
menneskenes alder jevnt rundt 8-900 år.

Se figuren til høyre:
Hvert loddrett, svart strek utgjør 100 år etter storflommen. Noah var 600 år da flommen kom, og han levde enda 350 år etter det, han ble altså 950 år! Abram var 53 år da Noah døde!

Men se på menneskenes alder etter flommen! Ingen av patriarkene døde før Abram var ca 50 år.
Både Sem, Sjelah og Eber levde lenge etter at Abraham var død! Men etter Abraham ble menneskenes alder i lengre tid omlag 120 år.  Herren sa: "Min ånd skal ikke for alltid bo i menneskene; for de er bare svake skapninger. Deres levetid skal være 120 år." (1.Mos. 6.3)

Noe skjedde med menneskenes alder. Den gikk ned fra omlag 800år til 120år på ca. 10 generasjoner. 
Hva var det som skjedde? (Se også: Tvilte de troendes far? om Abraham og unge, vakre Sara på 80!)

Teori 1: Regnbuen

En teori kan være eksponeringen for ultrafiolett lys. Vi vet at Gud satte regnbuen i skyen etter storflommen, som et tegn på at han aldri mer skulle utrydde menneskene (1.Mos.9.13). En regnbue kan kun sees når  solstråler treffer regndråper i luften. Uten direkte bestråling av sola, ingen ultrafiolette stråler.

Hvis denne delen av jorda (eller hele?) var dekket av et konstant skylag, kunne menneskene unngå bestråling av ultrafiolett lys, og vitenskapen kan fortelle oss at ultrafiolett lys framskynder aldring.

Den tiden dette skylaget brøt sammen, ble det et voldsomt regnvær - storflommen. Etter dette kom sola til syne, og menneskenes aldringsprosess forandret seg på grunn av strålingen de nå ble utsatt for.

Teori 2: Oksygenet

Som en følge at at dette skylaget brøt sammen, er det sannsynlig at lufttrykket ble mindre slik at oksygenet utgjorde en mindre prosentvis andel av luften, fra ca 40% til nå ca. 20%

Vitenskapsmenn kan ikke forklare hvordan dinosaurene kunne leve ut fra størrelsen på kroppen og lungene. De var faktisk avhengig av at oksygeninnholdet i lufta var vesentlig høyere enn i dag for at de kunne klare seg!

På samme måte kan dette tette skylaget og oksygeninnholdet forklare at planter og dyr vokste raskere og ble mye større enn i dag, og at det kunne vokse ved polene fordi skylaget fordelte varmen over hele kloden. Jorda var et stort drivhus! Kanskje en liten munkelus kunne bli stor som en trilobitt i slike forhold?

Alder på 70:

Etter storflommen stabiliserte menneskenes alder seg på omtrent 120 år. Men etter noen generasjoner var den sunket enda lavere. David sa:  "Vår levetid er sytti år, eller åtti år når styrken er stor." (Sal.90.10a) David levde omlag 1000 år før Kristus, dvs. ca 2000 år etter Noah. Og slik er det omtrent fortsatt.

Hva så?

Det er mulig at en slik tankegang skaper flere spørsmål enn den besvarer. Men hva så? Det rokker ikke ved Evangeliet eller troen på Gud som skaper. Og hvem vet om ikke vitenskapen en dag vil finne ut at disse voldsomme og plutselige hendelsene vil gi dem et helt nytt syn på jordas alder?Tilbake til oversikten

Først utgitt 29.07.03
Sist endret  17.03.13